Konferencja „Czyste ręce ratują życie. Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego”

Data dodania: 08.05.2018
8 maja odbyła się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Czyste ręce ratują życie”. Tematem wiodącym spotkania była profilaktyka zakażeń miejsca operowanego. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora naszej Uczelni oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła dr hab. Aneta Nitsch-Osuch - kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Władz Rektorskich i Dziekańskich naszej Uczelni: prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Paweł Włodarski - Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prodziekan I WL ds. studenckich I, II i III roku i dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Zaproszenie organizatorów przyjęli także: dr Izabela Kucharska - zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Andrzej Wojtczak – wieloletni przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, prof. Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, dr Agnieszka Chojecka – kierownik Laboratorium Zakładu Bakteriologii PZH, dr hab. Dorota Cianciara z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz kierownik Katedry Medycyny Społecznej WUM – dr hab. Piotr Tyszko.

Do uczestników konferencji zwróciła się prof. Barbara Górnicka, która dziękując za zaproszenie, wyraziła przekonanie, że konferencja to niezwykle ważne spotkanie w kalendarzu uczelnianych wydarzeń. Podkreślając jej interdyscyplinarny charakter, zauważyła, że prezentowane treści dotyczą wszystkich lekarzy biorących udział w procesie terapeutycznym.

Głos zabrał także Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski, który pogratulował organizatorom pomysłu i postępów w organizacji. Wyraził się także z uznaniem o podejmowanych przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego działaniach edukacyjnych.

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch zwracając się do zebranych, stwierdziła, że na zakażenia szpitalne nazywane „cichą pandemią” cierpi na świecie 500 tys. pacjentów - spośród których 50 tys. umiera, zaś częstość zakażeń szpitalnych w Polsce szacowana jest na 6 procent - co jest wskaźnikiem nieodbiegającym od średniej europejskiej. Zauważyła jednak, że główną postacią zakażeń, z jaką się spotykamy w kraju, są zakażenia miejsca operacyjnego i to właśnie zadecydowało o wyborze tematyki konferencji.

Podczas spotkania poruszono najważniejsze zagadnienia związane z zakażeniami szpitalnymi w kontekście świadczeń zdrowotnych: przeanalizowano sytuację epidemiologiczną, omówiono problem antybiotykooporności i odniesiono się do problemu zakażeń w kontekście roszczeń pacjentów. Wiele uwagi poświęcono także profilaktyce i leczeniu zakażeń miejsca operacyjnego, w tym aktualnym wytycznym WHO.

Grono prelegentów stanowili: dr Izabela Kucharska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dr hab. Ernest Kuchar i dr Monika Wanke-Rytt z Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM, dr Piotr Daniluk z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, dr hab. Ewa Wolniewicz-Romejko z II Kliniki Położnictwa WUM, dr hab. Maciej Kosieradzki z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, dr Patryk Tarka z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM oraz dr hab. Aneta Nitsch Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM.

Zwieńczeniem konferencji była dyskusja.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM