10 lecie krioablacji balonowej w Polsce

Data dodania: 27.04.2018
25 kwietnia br. w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM upamiętniono 10. rocznicę wprowadzenia krioablacji balonowej w Polsce.

Z tej okazji przedstawiciele firmy Medtronic przekazali pamiątkowy dyplom na ręce dr. Edwarda Koźluka, który 17.04.2008 r. wykonał pierwszy w Polsce zabieg krioablacji balonowej w leczeniu migotania przedsionków.

Krioablacja balonowa pozwala na szybką, skuteczną i bezpieczną izolację żył płucnych odpowiedzialnych za wyzwalanie napadów migotania przedsionków. Polega na wprowadzeniu do żył płucnych cewnika, następnie rozprężeniu na jego końcu balonu o średnicy ok. 28mm. Balon jest od środka schładzany podawanym pod ciśnieniem podtlenkiem azotu, co powoduje jego przymarzanie do obwodu żyły płucnej i izolację ognisk arytmogennych. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, pacjent zwykle opuszcza szpital w następnym dniu.

W świetle opublikowanego w 2016 r badania Fire and Ice krioablacja balonowa ma bezpieczeństwo i skuteczność porównywalne z ablacją punktową przy użyciu prądu częstotliwości radiowej, wiąże się jednak z mniejszą ilością ponownych ablacji, kardiowersji i hospitalizacji. Ma też krótszą krzywą uczenia.

Biuro Informacji i Promocji WUM