Prof. Kazimierz Niemczyk - Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (ESBS)

Data dodania: 24.04.2018
W Warszawie, w dniach 19-21.04.2018 r., odbył się 13. Europejski Kongres Chirurgii Podstawy Czaszki, któremu przewodniczył prof. Kazimierz Niemczyk – kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM. Podczas wydarzenia prof. Niemczyk został powołany na Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (ESBS). Przekazanie kierowania ESBS prof. Niemczykowi jest wyrazem uznania dla jego dorobku, a także wysokiego zaangażowania i umiejętności polskich specjalistów zrzeszonych w PTChPCz.

ESBS jest organizacją zrzeszającą neurochirurgów, otorynolaryngologów, chirurgów szczękowo-twarzowych, radioterapeutów, onkologów, chirurgów rekonstrukcyjnych, neurofizjologów  i innych specjalistów związanych z tą dziedziną. Stowarzyszenie powstało w 1993 r. we Włoszech.  W 1995 roku założono Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki (PTChPCz), które dołączyło do struktur europejskich. Prof. Kazimierz Niemczyk jest członkiem Komitetu Wykonawczego od 2007 roku. Kongres Chirurgii Podstawy Czaszki jest najważniejszym europejskim spotkaniem specjalistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem patologii obejmujących podstawę czaszki.  

Sympozjum odbyło się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina oraz Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Mutual learning oraz overcoming limitation w diagnostyce i leczeniu patologii zajmujących podstawę czaszki były głównym przesłaniem Kongresu. Wśród wykładowców było ponad 100 europejskich i światowych, najwybitniejszych specjalistów z zakresu chirurgii podstawy czaszki. Ich obecność podkreślił znaczenie kooperacji w rozwoju tej trudnej i interdyscyplinarnej specjalności. Długoletnia współpraca Kliniki Neurochirugii WUM, kierowanej przez prof. Andrzeja Marchela i Kliniki Otolaryngologii WUM kierowanej przez Prof. Kazimierza Niemczyka z zagranicznymi ośrodkami, pozwoliła na stworzenie referencyjnego polskiego uniwersyteckiego ośrodka chirurgii podstawy czaszki, który jest uznawany i rozpoznawany w Europie.

Program naukowy Kongresu obejmował kilkadziesiąt sesji okrągłego stołu, specjalnych wykładów oraz sesje krajowych towarzystw  chirurgii podstawy czaszki m. innymi niemieckiego, angielskiego i polskiego. Obrady odbywały się równolegle na 6 salach. Przed kongresem w Katedrze i Klinice Otolaryngologii odbyły się 3 kursy przedkongresowe typu Master Class z zakresu chirurgii klasycznej i endoskopowej podstawy czaszki. 

Znaczący wkład w program naukowy Sympozjum mieli polscy wykładowcy – prof. Roman Krajewski, dr hab. Przemysław Kunert – Prodziekan I Wydziału Lekarskiego WUM, prof. Krzysztof Morawski, dr hab. Tomasz Gotlib, dr Tomasz Dziedzic, dr Tomasz Czernicki, prof. Tomasz Łysoń (Białystok) – Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, prof. Mirosław Ząbek, prof. Bogdan Ciszek i dr hab. Marcin Szymański (Lublin).

Biuro Informacji i Promocji WUM