XII Wiosna z Fizjoterapią

Data dodania: 23.04.2018
20 kwietnia br. odbyła się XII edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Wiosna z Fizjoterapią”. Głównymi tematami tegorocznego spotkania były: „Fizjoterapia w medycynie sportowej i sporcie” oraz „Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji”.

Wydarzenie, odbywające się pod auspicjami Dekady Kości i Stawów, objął honorowym patronatem JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś. Patronat naukowy nad konferencją sprawowały: Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej oraz Polskie Towarzystwo Rehabilitacji.

Uczestników konferencji powitała dr Anna Hadamus – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, a okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch, prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska – członek ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, prof. Jerzy Kiwerski – członek założyciel PTReh, prof. Jan Szczegielniak – Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii i członek ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, dr Andrzej Bugajski - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz Prodziekan Oddziału Fizjoterapii – dr hab. Dariusz Białoszewski, który dokonał oficjalnego otwarcia sympozjum.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Medycyna w służbie sportu (?) – jak to rozumiem” wygłosił prof. Artur Mamcarz – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego. Z wykładem jubileuszowym z okazji 80-lecia medycyny sportowej wystąpił dr Andrzej Bugajski z Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

W programie sympozjum znalazł się także „wykład mistrza”. W roli prelegenta wystąpił dr Tomasz Stengert, którego wystąpienie nosiło tytuł "Zastosowanie metody McKenziego w fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami przeciążeniowymi narządu ruchu związanymi z uprawianiem sportu".

Wzorem ubiegłych lat, konferencja przybrała formę konkursu prac oryginalnych. Podczas trzech sesji wyniki swoich badań przedstawili studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz absolwenci, którzy w roku poprzedzającym konferencję byli studentami.

Po zakończeniu sesji ustnych odbyła się Dyskusja Okrągłego Stołu pod przewodnictwem dr. Huberta Krysztofiaka – Przewodniczącego Komisji Medycznej PKOl. W trakcie debaty poruszono zagadnienia dot. roli fizjoterapii w sporcie i medycynie sportowej.

Na zakończenie spotkania ogłoszono wyniki konkursu prac oraz wręczono dyplomy i nagrody laureatom (lista nagrodzonych).

Konferencji towarzyszyły warsztaty, podczas których uczestnicy poznali m.in. techniki ułatwiające uruchomienie tzw. zamrożonego barku i możliwości zastosowania metody Pilates w treningu sportowym. Dowiedzieli się także o tym, jak wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii sportu w kontekście pracy fizjoterapeutycznej ze sportowcem i uzyskali wiele innych przydatnych informacji.

Organizatorem sympozjum były: Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii oraz Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM