XII Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód

Data dodania: 20.04.2018
20 kwietnia odbyła się XII edycja Międzynarodowej Konferencji Stomatologicznej Zachód-Wschód. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś.

Gości i uczestników spotkania powitała Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, a zarazem Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. Zaproszenie  na konferencję przyjęli m.in.: Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – Piotr Małkowski, dr Anna Klimkowska-Misiak – zastępca prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej oraz wykładowcy: prof. Anna Radominska-Pandya z Uniwersytetu w Arkansas, dr Holger Gloerfeld z Uniwersytetu w Marburgu, dr Nenad Popvic - specjalista ortodonta z Bad Soden oraz Janusz Szulik z Towarzystwa Ubezpieczeń  INTER Polska. Obecny był także wspierający konferencję od  samych jej początków pan  Marian Rogowski z firmy MRD Rogowski z Frankfurtu.

Prof. Mierzwińska-Nastalska wspominając pierwszą edycję konferencji Zachód-Wschód, zorganizowaną w 2006 roku z inicjatywy byłego Rektora naszej Uczelni - prof. Janusza Piekarczyka, wyraziła zadowolenie z faktu, iż sympozjum na stałe wpisało się do kalendarza ważnych akademickich wydarzeń.

Do uczestników spotkania zwróciła się  prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Przekazując na ręce organizatorów słowa uznania za wysiłek włożony w przygotowanie konferencji, pogratulowała idei kontynuowania spotkań, które zyskują renomę w międzynarodowym środowisku medycznym i potwierdzają wysoki poziom, jaki reprezentują nasi naukowcy. Podkreśliła także, że nasze jednostki są wyposażane w coraz lepszy sprzęt, a już za rok powstanie najnowocześniejsze w Polsce – Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, które znacząco poprawi warunki leczenia i polepszy dydaktykę.

Konferencja składała się z dwóch Sesji Naukowych. Pierwszej przewodniczyli prof. Kazimierz Szopiński i dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka, natomiast drugą poprowadziły prof. Sylwia Słotwińska i dr hab. Izabela Strużycka.

W trakcie II Sesji mała miejsce prezentacja najlepszych prac naukowych powstałych w ostatnim czasie na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Swoje osiągnięcia zaprezentowali:

dr hab. Paweł Plakwicz z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia. (Praca habilitacyjna pt.: „Wpływ autotransplantacji zębów na rozwój wyrostka zębodołowego u pacjentów”)

Dr Elżbieta Wojtyńska z Katedry Protetyki Stomatologicznej. (Praca doktorska pt. „Rehabilitacja interdyscyplinarna pacjentów młodocianych z wadami wrodzonymi i nabytymi”)

oraz

Daniel Surowiecki z SKN przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej (Praca magisterska pt. „Przyszłość jest teraz – technologie cyfrowe i metody ich analizy w nowocześnie protetyce stomatologicznej”)

W konferencji wzięli udział  studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, stażyści oraz lekarze z woj. mazowieckiego zrzeszeni w Okręgowej Izbie Lekarskiej.

Współorganizatorami spotkania byli: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, MRD Rogowski, Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii – Oddział w Warszawie oraz Akademia Pierre’a Faucharda- Sekcja Polska.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM