Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

XII Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód

20 kwietnia odbyła się XII edycja Międzynarodowej Konferencji Stomatologicznej Zachód-Wschód. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś.

Gości i uczestników spotkania powitała Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, a zarazem Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. Zaproszenie  na konferencję przyjęli m.in.: Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – Piotr Małkowski, dr Anna Klimkowska-Misiak – zastępca prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej oraz wykładowcy: prof. Anna Radominska-Pandya z Uniwersytetu w Arkansas, dr Holger Gloerfeld z Uniwersytetu w Marburgu, dr Nenad Popvic - specjalista ortodonta z Bad Soden oraz Janusz Szulik z Towarzystwa Ubezpieczeń  INTER Polska. Obecny był także wspierający konferencję od  samych jej początków pan  Marian Rogowski z firmy MRD Rogowski z Frankfurtu.

Prof. Mierzwińska-Nastalska wspominając pierwszą edycję konferencji Zachód-Wschód, zorganizowaną w 2006 roku z inicjatywy byłego Rektora naszej Uczelni - prof. Janusza Piekarczyka, wyraziła zadowolenie z faktu, iż sympozjum na stałe wpisało się do kalendarza ważnych akademickich wydarzeń.

Do uczestników spotkania zwróciła się  prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Przekazując na ręce organizatorów słowa uznania za wysiłek włożony w przygotowanie konferencji, pogratulowała idei kontynuowania spotkań, które zyskują renomę w międzynarodowym środowisku medycznym i potwierdzają wysoki poziom, jaki reprezentują nasi naukowcy. Podkreśliła także, że nasze jednostki są wyposażane w coraz lepszy sprzęt, a już za rok powstanie najnowocześniejsze w Polsce – Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, które znacząco poprawi warunki leczenia i polepszy dydaktykę.

Konferencja składała się z dwóch Sesji Naukowych. Pierwszej przewodniczyli prof. Kazimierz Szopiński i dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka, natomiast drugą poprowadziły prof. Sylwia Słotwińska i dr hab. Izabela Strużycka.

W trakcie II Sesji mała miejsce prezentacja najlepszych prac naukowych powstałych w ostatnim czasie na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Swoje osiągnięcia zaprezentowali:

dr hab. Paweł Plakwicz z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia. (Praca habilitacyjna pt.: „Wpływ autotransplantacji zębów na rozwój wyrostka zębodołowego u pacjentów”)

Dr Elżbieta Wojtyńska z Katedry Protetyki Stomatologicznej. (Praca doktorska pt. „Rehabilitacja interdyscyplinarna pacjentów młodocianych z wadami wrodzonymi i nabytymi”)

oraz

Daniel Surowiecki z SKN przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej (Praca magisterska pt. „Przyszłość jest teraz – technologie cyfrowe i metody ich analizy w nowocześnie protetyce stomatologicznej”)

W konferencji wzięli udział  studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, stażyści oraz lekarze z woj. mazowieckiego zrzeszeni w Okręgowej Izbie Lekarskiej.

Współorganizatorami spotkania byli: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, MRD Rogowski, Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii – Oddział w Warszawie oraz Akademia Pierre’a Faucharda- Sekcja Polska.

 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

r0001.jpg
r0002.jpg
r0003.jpg
r0004.jpg
r0005.jpg
r0006.jpg
r0007.jpg
r0008.jpg
r0009.jpg
r0010.jpg
r0011.jpg
r0012.jpg
r0013.jpg
r0014.jpg
r0015.jpg
r0016.jpg
r0017.jpg
r0018.jpg
r0019.jpg
r0020.jpg
r0021.jpg
r0022.jpg
r0023.jpg
r0024.jpg
r0025.jpg
r0026.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter