Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej

19 kwietnia br. odbył się I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej poświęcony roli dietetyki w transplantologii i nefrologii. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś.

Konferencję otworzyła dr hab. Dorota Szostak-Węgierek – przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji, a zarazem kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej, który był głównym organizatorem wydarzenia. Pani Docent witając uczestników spotkania, podkreśliła, iż konferencja jest integralną częścią X Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka.

Sympozjum składało się z trzech Sesji Tematycznych oraz Multimedialnej Sesji Plakatowej połączonej z konkursem prac.

Pierwszą z Sesji, której przewodniczyli: prof. Piotr Małkowski - Dziekan WNoZ oraz prof. Wojciech Lisik, poświęcono żywieniu po transplantacji wątroby lub nerki. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się te dotyczące - zmian w życiu pacjentów poddanych transplantacjom, zależności między otyłością a przeszczepianiem narządów, wpływu niedożywienia na leczenie chorych po przeszczepieniu narządów, zasad prawidłowego żywienia pacjentów po transplantacji oraz żywienia po operacjach bariatrycznych.

Druga z Sesji nosiła tytuł „Dietetyka w nefrologii”. Obradom tej części konferencji przewodniczyli: prof. Magdalena Durlik i prof. Stanisław Niemczyk. W swoich wystąpieniach prelegenci poruszyli takie tematy jak: wpływ otyłości i niedożywienia na schorzenia nerek, rola diety w progresji przewlekłej choroby nerek, niedożywienie białkowo-kaloryczne charakterystyczne dla chorób nefrologicznych, badanie metabolizmu białka przy użyciu izotopów stałych, miejsce preparatów niskobiałkowych w jadłospisie pacjentów  z przewlekłą chorobą nerek oraz praktyczne aspekty doboru produktów spożywczych i technik kulinarnych w okresie przeddializacyjnym i w czasie dializ.

Ostatnia z Sesji tematycznych była poświęcona dylematom, przed jakimi stają dietetycy. Podczas obrad, które odbyły się pod przewodnictwem dr hab. Doroty Szostak-Węgierek oraz mgr Barbary Pietraszewskiej wykładowcy próbowali odpowiedzieć na takie pytania jak: „Czy potrafimy dobrać dietę dla osób z zespołem MONW?”, „Co z kwasami tłuszczowymi nasyconymi? Ograniczać czy nie?” oraz „Jak ocenić zapotrzebowanie na energię w różnych sytuacjach klinicznych?”

W konkursie zorganizowanym w ramach Sesji Plakatowej nagrodzono prace 3 prace:

I nagrodę otrzymali: Marta Andrzejewska, Michał Kazimierz Skroński oraz Ewelina Wachowska za pracę pt. „Żywienie immunomodulujące u pacjentów poddanych transplantacji wątroby”.
II nagrodę przyznano: Natalii Szupryczyńskej, Kamili Surgoft, Magdalenie Jankowskej, Przemysławowi Rutkowskiemu oraz Zdzisławowi Kochanowi za pracę pt. „Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 - ich zawartość w diecie pacjentów hemodializowanych”.
III nagrodę otrzymali Izabela Smoła oraz Paweł Szewczyk za pracę pt. „Wsparcie żywieniowe jako jeden z elementów leczenia, u chorego z ostrą niewydolnością wielonarządową w przebiegu udaru cieplnego wywołanego nadmiernym wysiłkiem fizycznym”. 

 

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
26.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter