I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej

Data dodania: 20.04.2018
19 kwietnia br. odbył się I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej poświęcony roli dietetyki w transplantologii i nefrologii. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś.

Konferencję otworzyła dr hab. Dorota Szostak-Węgierek – przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji, a zarazem kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej, który był głównym organizatorem wydarzenia. Pani Docent witając uczestników spotkania, podkreśliła, iż konferencja jest integralną częścią X Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka.

Sympozjum składało się z trzech Sesji Tematycznych oraz Multimedialnej Sesji Plakatowej połączonej z konkursem prac.

Pierwszą z Sesji, której przewodniczyli: prof. Piotr Małkowski - Dziekan WNoZ oraz prof. Wojciech Lisik, poświęcono żywieniu po transplantacji wątroby lub nerki. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się te dotyczące - zmian w życiu pacjentów poddanych transplantacjom, zależności między otyłością a przeszczepianiem narządów, wpływu niedożywienia na leczenie chorych po przeszczepieniu narządów, zasad prawidłowego żywienia pacjentów po transplantacji oraz żywienia po operacjach bariatrycznych.

Druga z Sesji nosiła tytuł „Dietetyka w nefrologii”. Obradom tej części konferencji przewodniczyli: prof. Magdalena Durlik i prof. Stanisław Niemczyk. W swoich wystąpieniach prelegenci poruszyli takie tematy jak: wpływ otyłości i niedożywienia na schorzenia nerek, rola diety w progresji przewlekłej choroby nerek, niedożywienie białkowo-kaloryczne charakterystyczne dla chorób nefrologicznych, badanie metabolizmu białka przy użyciu izotopów stałych, miejsce preparatów niskobiałkowych w jadłospisie pacjentów  z przewlekłą chorobą nerek oraz praktyczne aspekty doboru produktów spożywczych i technik kulinarnych w okresie przeddializacyjnym i w czasie dializ.

Ostatnia z Sesji tematycznych była poświęcona dylematom, przed jakimi stają dietetycy. Podczas obrad, które odbyły się pod przewodnictwem dr hab. Doroty Szostak-Węgierek oraz mgr Barbary Pietraszewskiej wykładowcy próbowali odpowiedzieć na takie pytania jak: „Czy potrafimy dobrać dietę dla osób z zespołem MONW?”, „Co z kwasami tłuszczowymi nasyconymi? Ograniczać czy nie?” oraz „Jak ocenić zapotrzebowanie na energię w różnych sytuacjach klinicznych?”

W konkursie zorganizowanym w ramach Sesji Plakatowej nagrodzono prace 3 prace:

I nagrodę otrzymali: Marta Andrzejewska, Michał Kazimierz Skroński oraz Ewelina Wachowska za pracę pt. „Żywienie immunomodulujące u pacjentów poddanych transplantacji wątroby”.
II nagrodę przyznano: Natalii Szupryczyńskej, Kamili Surgoft, Magdalenie Jankowskej, Przemysławowi Rutkowskiemu oraz Zdzisławowi Kochanowi za pracę pt. „Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 - ich zawartość w diecie pacjentów hemodializowanych”.
III nagrodę otrzymali Izabela Smoła oraz Paweł Szewczyk za pracę pt. „Wsparcie żywieniowe jako jeden z elementów leczenia, u chorego z ostrą niewydolnością wielonarządową w przebiegu udaru cieplnego wywołanego nadmiernym wysiłkiem fizycznym”. 

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM