Konferencja "Zdrowie Publiczne i co dalej?

Data dodania: 19.04.2018
19 kwietnia br. w Centrum Dydaktycznym WUM, odbyła się 3. edycja Konferencji "Zdrowie Publiczne - i co dalej?", której celem było scharakteryzowanie specjalisty zdrowia publicznego oraz prezentacja profilu zawodowego absolwenta tego kierunku Spotkanie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Managerów Zdrowia funkcjonujące przy Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM.

Konferencję otworzyli Paulina Cisz - koordynator spotkania oraz Krystian Staroń - Przewodniczący SKN-u Managerów Zdrowia. Słowo wstępne wygłosił prof. Bolesław Samoliński - Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, który uroczyście powitał dr Grzegorza Juszczyka - dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny - instytucji zajmującej się m.in. problematyką z zakresu zdrowia publicznego. Profesor podkreślił znaczenie współpracy między Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Głos zabrała również Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ – dr hab. Joanna Gotlib, która przedstawiła prezentację na temat aktualnych kierunków zmian w programie kształcenia na kierunku zdrowie publiczne na Wydziale Nauki o Zdrowiu. Prodziekan wyjaśniła, co kryje się pod pojęciem „nowego zdrowia publicznego” i przywołała spotkanie specjalistów zdrowia publicznego w Strasbourgu, które odbyło się w ramach działania The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) - międzynarodowej organizacji,  upowszechniającej strategię profesjonalizacji i przywództwa w odniesieniu do programu zdrowia publicznego oraz nauczania studentów nowych kompetencji. Jak zauważyła Dziekan – założenia te są obecnie realizowane poprzez program studiów na kierunku Zdrowie Publiczne WNoZ-u. 

Od roku akademickiego 2017/2018, w programie kształcenia na kierunku zdrowie publiczne, znalazł się nowy moduł przedmiotów z cyklu KOP! - Kompetencji Oczekiwanych Przez Pracodawców, w ramach którego prowadzone są zajęcia edukacyjne z obszaru kompetencji społecznych (miękkich) i biznesowych. Studenci uczestniczą m.in. w takich zajęciach jak: „Komunikacja w zespole”, „Mediacje i Negocjacje”, czy „Networking i Techniki Sprzedaży”. Przedmioty z cyklu KOP! cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. 

Prodziekan wspomniała również o nowym Programie Liderów Zdrowia Publicznego, w ramach którego odbywa się kształcenie i wzmacniane umiejętności przywódczych studentów, w oparciu o ich mocne strony określone według koncepcji Instytutu Gallupa. Obecnie, wybrana grupa studentów bierze udział w sesjach coachingowych, prowadzonych przez certyfikowanych trenerów Gallupa, wywodzących się ze społeczności Strengths Community. Docent podkreśliła też znaczenie odpowiedniego doboru praktyk podczas studiów oraz zachęciła do podjęcia dodatkowych aktywności, m.in. do skorzystania z oferty Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego (https://iuw.edu.pl/pl/) i Akademii Kompetencji Społecznych WUM, dającej możliwość rozwoju kompetencji miękkich i interpersonalnych

W dalszej części konferencji, głos zabrał dr Grzegorz Juszczyk, który wspomniał o obchodzonym 100-leciu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz zaprezentował film pokazujący historię zdrowia publicznego, m.in. powstanie i funkcjonowanie ważnych instytucji związanych z sektorem zdrowia. Doktor opowiedział też o działalności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz wskazał wyzwania przed jakimi stajemy. Scharakteryzował również kierunki kształcenia kadr zajmujących się zdrowiem publicznym oraz wymienił aktualne i niezbędne zadania którym muszą sprostać absolwenci zdrowia publicznego.

Prof. Bolesław Samoliński wygłosił wykład dotyczący przykładów z obszarów m-helth i e-health w zarządzaniu zdrowiem publicznym. Mgr Beata Ciechańska - Inspektor z Departamentu Postępowań Wyjaśniających w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne WNoZ WUM, opowiedziała o prawach pacjenta oraz tzw. postępowaniu wyjaśniającym, wszczynanym przez Rzecznika, a także podzieliła się własnymi doświadczeniami z odnalezienia się na rynku pracy po ukończeniu studiów. 

Przedstawiciele Biura Karier WUM - kierownik mgr Jakub Sokolnicki i mgr Magdalena Fudała, zaprezentowali m.in. charakterystykę absolwentów zdrowia publicznego w świetle badań losów zawodowych. Przedstawili także ofertę Biura Karier WUM w kontekście wzmacniania potencjału studentów zdrowia publicznego oraz wskazali obszary rozwoju zawodowego po tym kierunku. Prelegenci zachęcili również studentów do zarejestrowania się w bazie Biura Karier i skorzystania z kompleksowych konsultacji z doradcami.
Podczas konferencji wystąpili też inni absolwenci kierunku zdrowie publiczne WNoZ - mgr Paweł Koczkodaj - Ambasador Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Polsce, reprezentujący Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, doktorant w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka WNoZ WUM oraz mgr Paweł Ostałowski - Clinical Trial Educator w IQVIA, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Mgr Paweł Koczkodaj zwrócił uwagę na interdyscyplinarność absolwenta zdrowia publicznego oraz na zadania specjalistów z tej dziedziny w promowaniu zdrowia i prewencji pierwotnej nowotworów. Mgr Paweł Ostałowski opowiedział o funkcji edukatora badań klinicznych oraz wskazał możliwości jakie stoją przed tą profesją. 

Wystąpienia prelegentów, pokazały ciekawe perspektywy zawodowe jakie maja przed sobą studenci zdrowia publiczneg. Unaoczniły również skierowaną do nich dużą liczbę ofert pracy, co stanowi potwierdzenie, że jest to przyszłościowa profesja.

Dominka Robak
Wydział Nauki o Zdrowiu

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM