VII Konferencja „CePT – platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny 2018”

Data dodania: 18.04.2018
17 kwietnia w Centrum Dydaktycznym odbyło się sympozjum poświęcone rozwojowi i przyszłości sektora Life Science, prezentacji projektów badawczych Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii wspierających przemysł w tworzeniu nowych leków i terapii oraz poszerzeniu współpracy między światem nauki i biznesu.

Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowali: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło oraz Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju prof. Krzysztof J. Filipiak. Konferencja zgromadziła ponad 350 uczestników, przedstawicieli zespołów badawczych, właścicieli i prezesów firm oraz studentów.

W imieniu władz naszej Uczelni oraz jednostek wchodzących w skład konsorcjum CePT głos zabrał Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś. Witając gości zasiadających w Auli Centrum Dydaktycznego, rektor podkreślił znaczenie osób uczestniczących od samego początku w tworzeniu i rozwoju Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, w tym: prof. Ewy Szczepańskiej-Sadowskiej, reprezentującej WUM, prof. Grzegorza Chałasińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Tadeusza Pałko z Politechniki Warszawskiej. Przywitany został również prof. Sławomir Majewski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dwóch poprzednich kadencji, wieloletni kierownik projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. Prof. Mirosław Wielgoś zwrócił szczególną uwagę na objęcie konferencji Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę i odczytał treść dyplomu, który z tej okazji otrzymali organizatorzy sympozjum.

Rozpoczynając spotkanie, moderator Sławomir Siezieniewski zauważył, że po latach oddzielnego funkcjonowania świata nauki i biznesu, w ostatnim czasie dostrzega się coraz pilniejszą potrzebę współdziałania między tymi dwoma sektorami. Zaznaczył, że konsekwencją tej kooperacji będzie nie tylko stworzenie innowacyjnych rozwiązań mogących w przyszłości znaleźć zastosowanie w leczeniu największych chorób cywilizacyjnych oraz poprawić jakość życia Polaków. Z drugiej strony unikatowe rozwiązania polskiej biomedycyny i wsparcie inwestorów przy tworzeniu nowych leków i terapii będą mieć wpływ na wzrost innowacyjności całego kraju. Dlatego też zbliżenie się środowiska naukowców i przedsiębiorców uznał za najważniejszy cel konferencji zorganizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk tworzące Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

Wśród zagadnień poruszanych podczas VII Konferencji „CePT – platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny 2018” znalazły się prezentacje najnowszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez naukowców CePT, wspierających sektor Life Science w tworzeniu nowych leków i terapii, rozwój medycyny regeneracyjnej i medycyny translacyjnej w kontekście projektów związanych z planowanym powstaniem Centrum Medycyny Regeneracyjnej (CePT II) i Centrum Medycyny Translacyjnej (CePT III), problemy z transferem technologii i wyceną własności intelektualnej, sposoby zmniejszenia ryzyka związanego z realizacją prac B+R, jak również możliwości zwiększenia obecnie dostępnych źródeł finansowania projektów badawczych.

Na I sesję konferencji pt. „CePT ubi est?” złożyły się wystąpienia: prof. Jadwigi Turło – „CePT – platformą rozwoju innowacyjnej medycyny 2018”, dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego (Prodziekan ds. Finansowych i Rozwoju Wydziału Chemii UW) – „CePT II – nowe możliwości współpracy nauka-przemysł” oraz dr. hab. Radosława Zagożdżona (Zakład Immunologii Klinicznej WUM) – „Badania translacyjne jako niezbędny element współczesnej medycyny”. Tę część sympozjum zakończył panel dyskusyjny, pt. „Wyzwania w kontakcie pomiędzy przedstawicielami biznesu a jednostkami naukowymi”, w którym uczestniczyli: dr Iwona Cymerman (Biotech Innovations), prof. Agnieszka Dobrzyń (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN), Anna Grzelak (WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy), Agnieszka Krochmal-Węgrzyn (ekspert ds. transferu technologii), prof. Andrzej Dziembowski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Wydział Biologii UW), dr Marcin Szumowski (OncoArendi Therapeutics S.A.), Andrzej Podszywałow (Wycena Praw, arbiter Komisji Prawa Autorskiego).

W sesji II pt. „CePT pro futuro” zaprezentowali się: prof. Mariusz Ratajczak (Zakład Medycyny Regeneracyjnej WUM) – „Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej”, prof. Michał Dadlez (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) – „Spektroskopia mas”, prof. Wojciech Święszkowski (Wydział Inżynierii Materiałowej PW) – „Bioodtwarzanie modeli tkankowych”, dr inż. Ewa Piątkowska-Janko (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN) – „Wykorzystanie techniki hiperpolaryzacyjnej w inżynierii biomedycznej i medycynie”, prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego) – „Celowane sekwencjonowanie NGS w diagnostyce guzów mózgu”, dr Anna Sarnowska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN) – „Analiza i optymalizacja warunków przygotowywania materiału biologicznego do zastosowania klinicznego”, dr inż. Tomasz Kowalczyk (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN) – „Angiogeneza implantów z polimerów syntetycznych – nowa perspektywa leczenia nowotworów”.

Podczas ostatniej sesji, zatytułowanej „Quo vadis biomedicine?”, prezentacje wygłosili: dr hab. Magdalena Kucia (Zakład Medycyny Regeneracyjnej) – „Nowoczesna farmakologia komórek macierzystych”, dr hab. Marcin Nowotny (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej) – „PRO Biostructures, Centrum Biologii Strukturalnej MIBMiK – unikalne w Polsce laboratorium badawczo-usługowe wspierające przemysł w tworzeniu nowych leków”, dr Marcin Szumowski (OncoArendi Therapeutics S.A.) – „Okno na świat nowych terapii w leczeniu nowotworów i chorób płuc”, prof. Krystian Jażdżewski (Centrum Nowych Technologii UW) „BadamyGeny.pl – Ogólnopolski Program Oceny Ryzyka Zachorowania na Raka”, dr Bartłomiej Wysocki (Materialscare) – „Druk 3D implantów weterynaryjnych i instrumentarium medycznego”, dr inż. Dorota Gierej-Czerkies (Helix Immuno-Oncology S.A.) – „Mikrośrodowisko nowotworu – nowa era w terapii nowotworów”.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe WUM

Fot. Wanda Widomska i Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

Printer Friendly, PDF & Email