Podpisanie umowy między WUM a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Data dodania: 13.04.2018
13 kwietnia 2018 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały umowę, która otwiera drogę do powstania nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych WUM.

Umowę podpisali JMR prof. Mirosław Wielgoś i Ms Sandrine Croset (Director, Baltic Sea and Northern Europe Department EBI) w obecności Witolda Słowika -Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentowali również: Prorektorzy: prof. dr hab. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. dr hab. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, Prodziekan WLD -  prof. dr hab. Kazimierz Szopiński, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. Piotr Wroczyński, Kanclerz WUM – mgr Małgorzata Rejnik, Zastępca Kanclerza – mgr Dorota Gawrońska – Wójcik, a także: dr Grzegorz Niewiński – Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii i dr Marcin Kaczor – Kierownik Projektu nowego Centrum Symulacji Medycznych.

Ze strony EBI obecni byli także: Vasco Amaral Cunha – Loan Officer, Poland and Baltic States, Public lending and infrastructure, Baltic Sea and Northern Europe Department, Andrea Morawski – Senior Media Officer EIB.

Otwierając spotkanie, JMR prof. Mirosław Wielgoś podkreślił, że środki, które dzięki temu porozumieniu uzyskamy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pozwolą nam zapewnić finansowanie dla utworzenia niezależnego innowacyjnego ośrodka oferującego najnowocześniejsze rozwiązania służące szkoleniu przed- i podyplomowemu".

Powstanie Centrum Symulacji Medycznych pozwoli na poprawę jakości praktycznej strony edukacji medycznej, zdobywanie doświadczenia w zakresie scenariuszy leczenia medycznego i opieki nad pacjentem. Doświadczenia istniejących już ośrodków symulacji medycznych pokazują, że takie szkolenia zwiększają efektywność praktycznego kształcenia studentów kierunków medycznych oraz pewność przeprowadzanych procedur medycznych, a także poprawiają opiekę nad pacjentem praktykujących już lekarzy.

"Jestem przekonany, że wspólny wkład Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaowocuje powstaniem Centrum Symulacji Medycznych z prawdziwego zdarzenia, co przełoży się na leczenie pacjentów, bo to przecież my: lekarze i nasza Uczelnia jesteśmyi pracujemy dla nich." – dodał prof. Mirosław Wielgoś.

– Jest to bardzo ważny projekt dla EIB. Po raz pierwszy wspieramy szkołę wyższą w Polsce bez pośrednictwa Ministerstwa Finansów – podkreśliła Sandrine Corset (Director, Baltic Sea and Northern Europe Department EBI).

O zaletach istniejącego już Centrum, a także potrzebie budowy nowoczesnego ośrodka symulacji medycznych, spełniającego europejskie i światowe standardy mówił w swojej prezentacji Kierownik Projektu CSM – dr Marcin Kaczor, który pracując na co dzień ze studentami najlepiej wie, jakie korzyści w kształceniu przyszłych medyków niesie profesjonalny ośrodek symulacji medycznych.

Krótkie podsumowanie dotychczasowych inwestycji w Polsce w ramach Planu Junckera przedstawił Witold Słowik, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju. Zaznaczył, że „ (…) inwestycja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to już dwudzieste przedsięwzięcie z Polski, które otrzymało wsparcie w ramach Planu Junckera.  Sześć kolejnych ma już pozytywną decyzję Banku i czeka na podpisanie umowy. To w sumie ponad 10 miliardów złotych finansowania z EBI na 26 inwestycji. Taki wynik daje nam piąte miejsce w Europie”.

Wsparcie EIB w wysokości 100 mln PLN (ok. 24 mln EUR) pozwoli także na modernizację budynków Wydziału Farmaceutycznego i gmachu przy ul. Litewskiej.

Centrum Symulacji Medycznych WUM

Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będzie największym tego typu obiektem w Polsce. W budynku stworze będą warunki do przeprowadzania symulacji operacyjnych z zakresu intensywnej terapii, otolaryngologii, chirurgii, anestezjologii, ginekologii i położnictwa. Całość obiektu dzieli się na strefy dydaktyczno-administracyjną oraz socjalną, przewidzianą jako spiralną rzeźbę przechodzącą przez wszystkie kondygnacje i docierającą na zewnątrz budynku w formie tarasów widokowych. CSM zaprojektowała firma KVP Medic.


Marta Wojtach, Klaudia Wendycz
Biuro Prasowe WUM

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM