I Światowy Kongres Trichoskopowy

Data dodania: 10.04.2018
W dniach 17-19 marca 2018r. w Warszawie odbył się I Światowy Kongres Trichoskopowy połączony z Sympozjum o Chorobach Włosów i Paznokci.

Organizatorem wydarzenia była prof. Lidia Rudnicka – kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Prezes The International Trichoscopy Society. The International Trichscopy Society zostało utworzone w maju 2017r. przez międzynarodowych ekspertów w dziedzinie trichoskopii: Lidię Rudnicką (Polska), Antonellę Tosti (USA/Włochy) Rodrigo Pirmeza (Brazylia) oraz Daniela Asz Sigalla (Meksyk).

W kongresie wzięło udział ponad 700 uczestników z 35 krajów. Podczas przemówienia inauguracyjnego, prof. Lidia Rudnicka podkreśliła rolę trichoskopii, czyli dermoskopii i wideodermoskopii, w diagnostyce chorób włosów i skóry głowy. W czasie konferencji, światowi eksperci zaprezentowali 48 wykładów dotyczących diagnostyki oraz leczenia chorób włosów i paznokci. Prof. Lidia Rudnicka zaprezentowała również nową aplikację – mTrichoscopy, która ma służyć nauce oraz doskonaleniu umiejętności w ocenie obrazów trichoskopowych. W tworzeniu aplikacji brała udział prof. Lidia Rudnicka, prof. Małgorzata Olszewska oraz dr hab. n. med. Adriana Rakowska. W ramach konferencji odbyły się także dwa kursy: kurs z podstaw trichoskopii prowadzony przez prof. Lidię Rudnicką i dr hab. Adrianę Rakowską oraz kurs z chirurgii paznokci prowadzony przez profesora Bertranda Richerta.  O wysokim zainteresowaniu konferencją świadczy również ilość nadesłanych do organizatorów prac – łącznie 160 streszczeń prac oryginalnych, poglądowych oraz opisów przypadków.

Kolejny, II Kongres Trichoskopowy odbędzie się w dniach 7-9 Maja 2020r. w Sorrento

 

Biuro Infomacji i Promocji