Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Całkowicie wewnątrznaczyniowe operacje tętniaka łuku aorty

22 marca br. Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM, kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego, w składzie: dr hab. Tomasz Jakimowicz, lek. Katarzyna Jama i lek. Jakub Szczerbiński przy współpracy anestezjologów z II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM: lek. Tadeusza Beringa i lek. Łukasza Wróblewskiego, przeprowadził kolejne dwie operacje implantacji stentgraftu do łuku aorty z odgałęzieniami do pnia ramienno-głowowego i lewej tętnicy szyjnej. Był to już czwarty i piąty zabieg tego typu przeprowadzony w Klinice.

Tętniak łuku aorty grozi pęknięciem i natychmiastowym zgonem, klasyczna operacja wiąże się z rozległą torakotomią, krążeniem pozaustrojowym, dużym ryzykiem powikłań i długą rekonwalescencją. Dzięki zastosowaniu metody wewnątrznaczyniowej z dostępu przez tętnicę udową, szyjną i ramienną powrót do normalnego funkcjonowania chorego następuje zwykle już po kilku dniach. Obie chore operowane tego dnia czują się dobrze i w 6 dobie pooperacyjnej zostały wypisane do domu.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM jest pierwszym i jedynym ośrodkiem w Polsce wykonującym tego typu operacje. Ma również największe w Polsce i jedno z większych na świecie doświadczenie w wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków piersiowo-brzusznych i okołonerkowych aorty obejmujące ponad 400 wykonanych zabiegów. Rutynowo w Klinice wykonuje się implantacje stent-graftów do aorty z powodu tętniaków i rozwarstwień jak również zabiegi wtórne leczenia powikłań po operacjach aorty.

IMG_2511.jpg
Lucinska final skos.jpg
Lucinska final.jpg
Mikoda final.jpg
Obraz 3D VR 1.jpg
Obraz 3D VR.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube