Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Całkowicie wewnątrznaczyniowe operacje tętniaka łuku aorty

22 marca br. Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM, kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego, w składzie: dr hab. Tomasz Jakimowicz, lek. Katarzyna Jama i lek. Jakub Szczerbiński przy współpracy anestezjologów z II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM: lek. Tadeusza Beringa i lek. Łukasza Wróblewskiego, przeprowadził kolejne dwie operacje implantacji stentgraftu do łuku aorty z odgałęzieniami do pnia ramienno-głowowego i lewej tętnicy szyjnej. Był to już czwarty i piąty zabieg tego typu przeprowadzony w Klinice.

Tętniak łuku aorty grozi pęknięciem i natychmiastowym zgonem, klasyczna operacja wiąże się z rozległą torakotomią, krążeniem pozaustrojowym, dużym ryzykiem powikłań i długą rekonwalescencją. Dzięki zastosowaniu metody wewnątrznaczyniowej z dostępu przez tętnicę udową, szyjną i ramienną powrót do normalnego funkcjonowania chorego następuje zwykle już po kilku dniach. Obie chore operowane tego dnia czują się dobrze i w 6 dobie pooperacyjnej zostały wypisane do domu.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM jest pierwszym i jedynym ośrodkiem w Polsce wykonującym tego typu operacje. Ma również największe w Polsce i jedno z większych na świecie doświadczenie w wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków piersiowo-brzusznych i okołonerkowych aorty obejmujące ponad 400 wykonanych zabiegów. Rutynowo w Klinice wykonuje się implantacje stent-graftów do aorty z powodu tętniaków i rozwarstwień jak również zabiegi wtórne leczenia powikłań po operacjach aorty.

IMG_2511.jpg
Lucinska final skos.jpg
Lucinska final.jpg
Mikoda final.jpg
Obraz 3D VR 1.jpg
Obraz 3D VR.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter