Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VII Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego

23 marca br. w sali im. prof. A. Dobrzańskiego mieszczącej się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyła się VII Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii.

Spotkanie, podczas którego podsumowano dorobek naukowy pracowników Wydziału, otworzył i poprowadził Dziekan – prof. Marek Kuch. W gronie przybyłych na Sesję znaleźli się: prof. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego oraz dr hab. Katarzyna Koziak – Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą.

Prof. Wojciech Braksator odczytał list JM Rektora, który pogratulował Dziekanowi i Kolegium Dziekańskiemu kontynuacji tego wyjątkowego cyklu spotkań naukowych oraz podkreślił, że wysoka pozycja, jaką od lat zajmuje nasz Uniwersytet w rankingach uczelni akademickich, zwłaszcza zaś miejsca w ścisłej czołówce wśród uczelni medycznych, to w dużym stopniu zasługa aktywności naukowej II Wydziału Lekarskiego. Przywołał także nazwiska pracowników II WL z największym dorobkiem publikacyjnym w 2017 r. Według zestawienia przygotowanego przez Bibliotekę Główną, na podstawie danych zgromadzonych w bazie WUM (w oparciu o IF), największym dorobkiem mogą się poszczycić: prof. Mariusz Ratajczak, prof. Dariusz Szukiewicz i prof. Andrzej Horban, a stosując krytetria MNiSW są to: prof. Mariusz Ratajczak, dr hab. Ernest Kuchar i prof. Dariusz Szukiewicz.

W przekazanym piśmie JM Rektor powinszował także kierownikom i pracownikom jednostek najwyżej sklasyfikowanych w ankiecie naukowo-dydaktycznej za rok 2016. Zgodnie z wynikami ankiety prym wiodą: Zakład Epidemiologii (w grupie jednostek o sumie etatów większej niż trzy) i Zakład Medycyny Regeneracyjnej (w grupie jednostek, w których liczba etatów jest mniejsza niż trzy). Po przemówieniu wysłuchano wykładu zatytułowanego „Moda na odchudzanie – ruch czy dieta – razem czy osobno?”, który wygłosił prof. Artur Mamcarz, Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, pełniący funkcję Prodziekana II Wydziału Lekarskiego.

W kolejnej części spotkania miała miejsce prezentacja pracy habilitacyjnej i prac doktorskich. Swoje dokonania przedstawili:

Dr hab. Ewa Langwińska-Wośko „Zmiany patomorfologiczne i patofizjologiczne układu wzrokowego jako wyraz neurodegeneracji w przebiegu choroby Wilsona”.

Dr Piotr Wojdasiewicz „Analiza porównawcza występowania chemokiny CX3CL1 oraz ekspresji jej receptora CX3CR1 w artropatii hemofilowej i chorobie zwyrodnieniowej stawów”. Wystąpienie opatrzył komentarzem prof. Dariusz Szukiewicz.

Dr Joanna Jaczewska-Bogacka „Zastosowanie metody proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego (PNF) oraz komputerowej analizy chodu w rehabilitacji pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego”. Komentarz do prezentacji wygłosił dr hab. Artur Stolarczyk

Ostatnią część spotkania stanowiło wystąpienie studentki Oddziału Nauczania w Języku Angielskim Justyny Pordzik, która zaprezentowała pracę: „Określenie znaczenia rokowniczego nowych mikroRNA związanych z reaktywnością płytek krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2”. Wprowadzenie do prezentacji wygłosiła prof. Bożena Werner, zaś komentarz dr hab. Marek Postuła.

Podsumowania konferencji dokonał Dziekan II WL – prof. Marek Kuch.

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
3.jpg
4.jpg
5a.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter