Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dzień Otwarty Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

17 marca rzesze młodych ludzi zainteresowanych kształceniem na naszym Uniwersytecie przybyły do Centrum Dydaktycznego, gdzie odbył się Dzień Otwarty. W programie tegorocznego spotkania, które przygotował Zespół Biura Informacji i Promocji, znalazły się prezentacje, warsztaty, wkłady oraz spotkania informacyjne z Władzami Uczelni.

Miniony Dzień Otwarty upłynął pod znakiem bardzo wysokiej frekwencji odwiedzających i wielkiego zaangażowania współorganizatorów – w przygotowanie wydarzenia włączyło się prawie 600 studentów i wielu opiekunów SKN.

W spotkaniu uczestniczyła Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbara Górnicka, zaś Władze Dziekańskie reprezentowali: prof. Grażyna Nowicka - Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej WF, dr hab. Joanna Kolmas - Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowaczych WF, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WLD, dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ, prof. Paweł Włodarski - Dziekan I WL, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prodziekan ds. Studenckich I, II i III roku I WL i dr hab. Dariusz Białoszewski - Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II WL.

Podczas Dnia Otwartego studenci reprezentujący poszczególne kierunki czy koła naukowe i organizacje studenckie przedstawili liczne pokazy i prezentacje. Odwiedzający mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących anatomii, przygotować maści czy sprawdzić ilość substancji leczniczej w medykamencie. Na wielu stoiskach przygotowano modele i  fantomy, umożliwiające nie tylko poznanie budowy człowieka, ale także pozwalające przeprowadzić proste zabiegi takie jak pobór krwi. Studenci, prezentując swoje umiejętności, wykonywali również wiele badań: mierzyli ciśnienie, poziom cukru i cholesterolu. Atrakcją przyciągającą zwiedzających okazała się także możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistycznym sprzętem medycznym i narzędziami chirurgicznymi. Nasi studenci chętnie dzielili się wiedzą na temat studiowania oraz opowiadali o swojej działalności w kołach naukowych i organizacjach studenckich.  

Wielkie zainteresowanie wzbudził także pokaz ratownictwa medycznego, który stanowił symulację pracy ratowników i innych służb w przypadku wybuchu w domu jednorodzinnym. Przed przybyłą młodzieżą  wystąpili także członkowie Akademickiego Związku Sportowego, którzy zaprezentowali taniec narodowy i pokaz jazdy na rolkach. Licealiści mogli również sprawdzić swoją wiedzę anatomiczną i tą dotyczącą fizjologii człowieka, biorąc udział w konkursie i quizie przygotowanym przez studentów kierunku lekarskiego i SKN Historii Medycyny.

W programie Dnia Otwartego znalazły się także warsztaty z szycia chirurgicznego, które poprowadzili studenci zrzeszeni w IFMSA – Poland - Oddział Warszawa oraz zajęcia przygotowana przez dr Grażynę Bączek oraz pracowników Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej zatytułowane „Od poczęcia do narodzin. Rozwój i narodziny człowieka”. Odbyły się także wykłady; pierwszy z noszący tytuł „Gernom licealisty – nasza rewolucja w walce z rakiem” wygłosił prof. Krystian Jażdżewski – kierownik Zakładu Medycyny Genomowej, drugi zaś zatytułowany „Współczesne wyzwania medycyny laboratoryjnej” poprowadził prof. Dariusz Sitkiewicz z Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej.

Tegoroczna formuła wydarzenia została wzbogacona o zwiedzanie Centrum Symulacji Medycznych, gdzie młodzież zobaczyła trzy sale: operacyjną, porodową i salę szpitalnego oddziału ratunkowego oraz sprawdzała jak działają tzw. fantomy wysokiej wierności.

Podczas spotkań informacyjnych z władzami Uczelni, kandydaci na studia uzyskali najważniejsze informacje na temat poszczególnych kierunków i warunków kształcenia. Dr Henryk Rebandel – Konsultant Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przedstawił wszystkim zainteresowanym nauką na naszym Uniwersytecie ogólne zasady tegorocznej rekrutacji. Prezentacje na Auli uświetnili muzycy z Orkiestry Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Beaty Herman.

W trakcie całego Dnia Otwartego szczegółowych informacji dotyczących Uczelni i studiowania udzielali także pracownicy administracji z Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia. Odwiedzający mogli także zapoznać się z ofertą studiów prowadzonych w języku angielskim.

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski, Marek Kołaszewski
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
70.jpg
71.jpg
72.jpg
73.jpg
74.jpg
75.jpg
76.jpg
77.jpg
78.jpg
79.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter