Studenci WUM po raz trzeci świętowali Warszawskie Dni Promocji Zdrowia

Data dodania: 12.03.2018
8 i 9 marca br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyły się III Warszawskie Dni Promocji Zdrowia. Temat tegorocznej konferencji brzmiał: „Czy zdrowa dieta w XXI w. jest możliwa? Choroby dietozależne. Edukacja zdrowotna.”

Blisko dwieście studentów i studentek z całej Polski przyjechało do Warszawy, by spotkać się z cenionymi ekspertami i zaprezentować swoje prace.

„…Warszawskie Dni Promocji Zdrowia są jedyną w swoim rodzaju okazją do spotkania studentów z wiodącymi ekspertami i praktykami w swoich dziedzinach. Tegoroczna tematyka konferencji jest wszechobecna w życiu młodych ludzi, trudno jednak trafić na wiarygodne i sprawdzone informacje.” – mówił podczas otwarcia konferencji dr n. med. Dominik Olejniczak, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego, głównego organizatora konferencji.

Pierwszy dzień konferencji składał się z dwóch paneli tematycznych. W pierwszym z nich, moderowanym przez dr. med. Dominika Olejniczaka, dotyczącym profilaktyki wysokiego stężenia cholesterolu udział wzięli: prof. Artur Mamcarz – kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM, prof. Jolanta Walusiak-Skorupa oraz dr Andrzej Marcinkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Jarosław Pinkas - Pełnomocnik Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz Dariusz Poznański z Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Zaproszeni eksperci zwrócili uwagę na obszar medycyny pracy w kontekście niewykorzystanej  szansy na wczesne wykrywanie zaburzeń cholesterolowych.

W drugim panelu  dotyczącym diety i odpowiedniej suplementacji, prowadzonym przez dr  med. Annę Staniszewską z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM udział wzięli: dr n. farm. Anna Kowalczuk – dyr. Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, mgr farm. Michał Byliniak – prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, dr Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny, dr n. med. Grzegorz Cessak - prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie oraz dr med. Dominik Olejniczak z Zakładu Zdrowia Publicznego WUM.

Wszyscy paneliści zgodnie opowiedzieli się za potrzebą prowadzenia edukacji w zakresie racjonalnego żywienia i suplementacji.

Drugi dzień konferencji poświęcony był sesji prac studenckich, podczas której studenci z różnych uczelni zaprezentowali wyniki swoich prac. Najlepsze z nich zostały nagrodzone.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WUM, dr med. Anna Ukleja z Zakładu Dietetyki Klinicznej WUM, dr med. Anna Staniszewska z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, dr n. o zdr. Artur Walkiewicz z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM oraz dr n. o zdr. Aneta Duda-Zalewska i dr med. Dominik Olejniczak z Zakładu Zdrowia Publicznego WUM.

Nagrody za prezentacje ustne uzyskali:

1 miejsce: D. Granda „Dieta MIND – nowy trend w profilaktyce zaburzeń poznawczych u osób starszych."

2 miejsce: A. Smolaga „Uwarunkowania wystąpienia poczucia wykluczenia społecznego wśród osób stosujących dietę bezglutenową - badania własne.”

3 miejsce: J. Kwolczak, A. Roszkowska, Ł. Świerszcz, H. Piecewicz-Szczęsna „Suplementacja myo-inozytolu w zespole policystycznych jajników (PCOS)."

Wyróżnienie: K. Kalita-Kurzyńska, A. Mołas „Stosowanie roślin leczniczych przez kobiety w okresie ciąży - badanie pilotażowe” Wyróżnienie: J. Brzeziński, A. Kosińska „Analiza dostępności restauracji typu „slow food” w wybranych galeriach handlowych na terenie Warszawy.”  

Sesja plakatowa:

1 miejsce: D. Raciborska, A. Podgórska, A. Puścion-Jakubik, K. J. Gromkowska-Kępka, E. Budna, S.K. Naliwajko, R. Markiewicz-Żukowska „Spożycie kwasów tłuszczowych a nawilżenie skóry młodych kobiet”.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM