WUM w raporcie Europejskiego Urzędu Patentowego

Data dodania: 07.03.2018
Dzisiaj opublikowano raport Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), który pokazuje, że WUM z 5 zgłoszonymi patentami plasuje się na szóstym miejscu wśród polskich wnioskodawców.

Mimo, że Synthos z 12 zgłoszeniami patentowymi zajął pierwsze miejsce w polskim rankingu, polską działalność patentową w 2017 r. ponownie napędzały wyższe uczelnie i instytuty naukowe, w odróżnieniu od większości państw europejskich. Aż cztery z siedmiu największych wnioskodawców stanowiły uniwersytety lub instytuty badawcze. Drugim najaktywniejszym polskim wnioskodawcą w EPO (7 zgłoszeń) był Uniwersytet Jagielloński, następnie producent samolotów Flaris (6 zgłoszeń), Uniwersytet Gdański (6 zgłoszeń), oraz Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (6 zgłoszeń).

Liczba patentów przyznana polskim badaczom i spółkom wzrosła o 20 % w porównaniu z ubiegłym rokiem, a polskim wynalazcom przyznano rekordową liczbę 216 europejskich patentów spośród 469 zgłoszeń patentowych. Urząd przyznaje patent po sprawdzeniu, czy spełniono wszystkie kryteria prawne z nim związane. Dzięki scentralizowanej procedurze przyznawania patentów EPO, wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 38 państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej.

 

Biuro Prasowe WUM