IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych"

Data dodania: 05.03.2018
3 marca 2018 r. w Klinice Dermatologicznej WUM odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja "Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych". Wydarzenie skupiło blisko 250 uczestników z całej Polski. W jego trakcie przeprowadzono konkurs 97 prac w 6 sesjach naukowych.

Nowością tegorocznej edycji było utworzenie odrębnej formy prezentacji polegającej na przedstawieniu doniesień w formie plakatów elektronicznych.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: prof. Lidia Rudnicka - Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej WUM oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, prof. Małgorzata Olszewska - Redaktor Naczelny "Przeglądu Dermatologicznego", prof. Dorota Krasowska, dr hab. Barbara Zegarska, prof. nadzw. UMK, dr hab. Wioletta Barańska-Rybak, prof. nadzw. GUMed, dr hab. Kamila Padlewska, prof. nadzw. WSZKiPZ, dr hab. Zbigniew Samochocki, prof. nadzw. WUM, dr hab. Ryszard Galus, dr Joanna Czuwara, dr Magdalena Misiak–Gałązka, dr Agnieszka Gerkowicz, dr Joanna Misiewicz-Wroniak, dr Mariusz Sikora, dr Jacek Szymańczyk, dr Paulina Chmielińska, dr Patrycja Gajda, dr Joanna Golińska, dr Alicja Kryst, dr Małgorzata Maj, dr Marta Muszel, dr Marta Sar–Pomian, dr Monika Siedlecka, dr Anna Skrok, dr Małgorzata Stakun, dr Anna Stochmal, dr Agata Szykut, dr Olga Warszawik-Hendzel, dr Anna Waśkiel, dr Aleksandra Wielgoś

Nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego otrzymał Filip Fijołek za pracę „Markery nowotworowe w twardzinie układowej.”

Nagrodę Kierownika Katedry i Kliniki Dermatologicznej WUM otrzymała Magdalena Chrabąszcz za pracę „Zaskakująca korelacja: choroba Parkinsona i czerniak. Jak możemy wytłumaczyć tę zależność?”

Nagroda Redaktora Naczelnego „Przeglądu Dermatologicznego” otrzymała Magdalena Basałygo za pracę „Ocena równowagi stężenia MMP-1, MMP-2 i TIMP-1 w przebiegu AZS.”

Nagrodę Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego otrzymała Natalia Komorniak za pracę „Probiotyki jako uzupełnienie terapii trądziku pospolitego.”

Nagrodę Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Dermatologicznej WUM otrzymała Marlena Ćwiklik za pracę „Zastosowanie wysokodawkowych immunoglobulin dożylnych w dermatologii.”

SESJA USTNA PRAC ORYGINALNYCH

I miejsce – Tomasz Grzywa „Heterogenność genetyczna w obrębie guza litego czerniaka skóry – analiza zmienności najczęstszych mutacji w obrębie zmiany pierwotnej.”

II miejsce – Magdalena Basałygo „Ocena równowagi stężenia MMP-1, MMP-2 i TIMP-1 w przebiegu AZS.”

III miejsce – Filip Fijołek „Markery nowotworowe w twardzinie układowej.”

SESJA USTNA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

I miejsce – Sandra Opalińska „Wyprysk kontaktowy na (met)akrylany wywołany manicurem hybrydowym.”

II miejsce – Justyna Ceryn „Pęcherzyca łojotokowa, rzadka odmiana pęcherzycy liściastej z zajęciem nosa – przypadek kliniczny.”

III miejsce – Jakub Żółkiewicz „Nietypowy obraz twardziny ograniczonej – opis przypadku klinicznego.”

SESJA USTNA PRAC POGLĄDOWYCH

I miejsce – Agata Zielińska „Zastosowanie analogów prostaglandyn w terapii różnych rodzajów łysienia.”

II miejsce – Agnieszka Krasowska „Apremilast – nowy lek w terapii łuszczycy.”

III miejsce – Aleksandra Iwanowska „Jak zablokować włóknienie w twardzinie układowej? – co nowego wiemy z badań podstawowych i klinicznych?”

SESJA E-POSTER PRAC ORYGINALNYCH

I miejsce – Dominika Ragin „Skórne objawy niepożądane podczas leczenia onkologicznego i związana z nimi zmiana jakości życia pacjentów.”

II miejsce – Julia Nowowiejska „Ziarniniak obrączkowaty – choroba nadal enigmatyczna. Analiza retrospektywna pacjentów.”

III miejsce – Justyna Buś „Rehabilitacja w twardzinie układowej kluczem do poprawy współpracy z pacjentem.”

SESJA E-POSTER PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

I miejsce – Anna Zaryczańska „Obraz kliniczny, dermoskopowy i histologiczny raka Pageta i wyprysku brodawek sutkowych – studium dwóch przypadków.”

II miejsce – Martyna Wilk „Angiokeratoma w dermoskopii.”

III miejsce – Aldona Babiarz „Dermoskopia choroby Dariera.”

SESJA E-POSTER PRAC POGLĄDOWYCH

I miejsce – Radosław Wołos „Zastosowanie leków blokujących interleukinę-23 w dermatologii.”

II miejsce – Marlena Ćwiklik „Zastosowanie wysokodawkowych immunoglobulin dożylnych w dermatologii.”

III miejsce – Katarzyna Górska „Skórny analog osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i jego rola w patogenezie łuszczycy.”

NAGRODY PUBLICZNOŚCI

Sesja ustna prac oryginalnych – Joanna Zozula „Skórne reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne – analiza wyników jednoośrodkowego badania retrospektywnego.”

Sesja ustna przypadków klinicznych – Sandra Opalińska „Wyprysk kontaktowy na (met)akrylany wywołany manicurem hybrydowym.”

Sesja ustna prac poglądowych – Anna Kuźminko „Liszaj twardzinowy – między dermatologią a ginekologią.”

2 marca przeprowadzone również zostały warsztaty dermatochirurgii. Instruktorem była p. Dr Marta Sar-Pomian.

Kolejna, V edycja konferencji zaplanowana jest na 23 lutego 2019 r.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM