Pracownicy naukowi Wydziału Lekarsko-Dentystycznego współautorami sukcesu w konkursie Polski Produkt Przyszłości

Data dodania: 02.03.2018
1 marca br. odbyła się gala podczas której ogłoszono zwycięzców konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem przedsięwzięcia jest promowanie najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii opracowanych w Polsce, które mają potencjał by odnieść sukces rynkowy.

Zespół pracowników z Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM był współtwórcą sukcesu jednego z projektów wyróżnionego w kategorii „produkt przyszłości przedsiębiorcy”. Wyróżnienie uzyskało "urządzenie i metoda badania próchnicy wtórnej przy zastosowaniu technologii NLDS - nieliniowej spektroskopii elektrycznej”. Służą one ono do wykrywania z wysoką skutecznością na poziomie ok 95%, próchnicy wtórnej w zębach - występującej np. pod wypełnieniami, koronami, niewidocznej lub słabo wykrywalnej przez metody tradycyjne, głównie optyczne i radiologiczne. Technologia i urządzenie zostały opracowane przez firmę Numed Sp. z o.o. we współpracy z wiodącymi instytutami technologicznymi i uczelniami medycznymi: Instytutem Chemii Przemysłowej, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym  oraz Uniwersytetem Technicznym w Monachium (TUM). 

Na bazie stworzonej przez Zespół Techniczny Numed unikatowej technologii analizy sygnałów zwrotnych w zakresie NLDS, zespół naukowców w ciągu kilku lat, w Monachium i Warszawie, przeprowadzili badania laboratoryjne i badania in vitro. Efektem wspólnej pracy było opracowanie prototypowego urządzenia pomiarowego, użytego następnie do badań klinicznych. Kierownikiem Zespołu Klinicznego, który przeprowadził badania in vivo i badania kliniczne,  była dr hab. Izabela Strużycka. W pracach uczestniczyli, z ramienia Zakładu Stomatologii Zintegrowanej: dr Agnieszka Bogusławska-Kapała, dr Katarzyna Brus-Sawczuk, lek. stom. Michał Fidecki, lek. stom. Artur Wierciński, lek. stom. Katarzyna Ziemiecka, lek. stom. Joanna Huzior i ze strony Zakładu Chirurgii Stomatologicznej - prof. Andrzej Wojtowicz, lek. stom. Jan Perek.

Po zakończeniu badań powstało urządzenie rynkowe o nazwie NLCariesDD. Następnie w wyniku przeprowadzonych badań i atestów uzyskało ono znak CE i zostało dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Twórcą patentu zastosowanego przy tym urządzeniu był dr hab. inż. Przemysław Łoś z Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego.

Wykrycie próchnicy wtórnej stanowi nadal poważny problem dla lekarzy klinicystów i  wiąże się z niepotrzebnym usuwaniem wypełnień. Z danych epidemiologicznych wynika, że próchnica wtórna jest przyczyną  wymiany  70% wypełnień u dorosłych i u dzieci. Każda wymiana powoduje stopniowe niszczenie tkanek zęba, doprowadzając w konsekwencji do jego utraty i postępującej destrukcji narządu żucia. Wiąże się też z kosztownym leczeniem implanto-protetycznym. Dotychczas stosowane metody wykrywania próchnicy, wykorzystujące np. różnego typu zjawiska optyczne, ultradźwiękowe, elektryczne, radiologiczne - są niedoskonałe. Metoda NLDS wykorzystuje zjawiska nieliniowe i opiera się na badaniu aktywności biologicznej komórek w tym przypadku mikroorganizmów odpowiedzialnych za występowanie próchnicy.  Pozwala uchronić pacjenta przed promieniowaniem  jonizującym, jest nieinwazyjna, prosta, wysoce specyficzna i czuła.

Do jubileuszowej XX edycji tegorocznego Konkursu zgłoszono rekordową liczbę 111 wniosków. Dotyczyły one innowacyjnych wyrobów i technologii z różnych dziedzin, m. in. z branży medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej i chemicznej. Projekty te łączą doskonałość naukową z bardzo dobrze przemyślanym  planem biznesowym.

Więcej informacji o laureatach na stronie https://www.parp.gov.pl/zwyciezcy-konkursu-polski-produkt-przyszlosci

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji