Wykład prof. dra hab. Artura Mamcarza w ramach programu patronackiego

27 lutego br. w II LO Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego odbył się drugi w tym roku wykład dedykowany uczniom szkół, które uczestniczą w Programie Patronackim naszej Uczelni.

Oprócz gospodarzy w spotkaniu uczestniczyli także licealiści z pozostałych szkół objętych Programem Patronatem naszej Uczelni - XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika.

Tym razem z wykładem  zatytułowanym „Czy sport jest zawsze zdrowy? Kardiologiczny punkt widzenia” wystąpił prof. Artur Mamcarz – Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM, pełniący jednocześnie funkcję Prodziekana II Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni. W imieniu gospodarzy wszystkich uczestników wydarzenia przywitała – dyrektor Barbara Kordas. Sylwetkę oraz dorobek naukowy prof. Artura Mamcarza przedstawiła dr hab. Ewa Bałkowiec–Iskra – Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego.

Prof. Artur Mamcarz w trakcie wykładu naświetlił zarówno pozytywne aspekty aktywności fizycznej, jak i zagrożenia, które może ze sobą nieść sport. Odwołując się do zmian, jakie zaszły na przestrzeni dziejów w sposobie funkcjonowania człowieka, podkreślił  główny problem z którym zmagamy się obecnie, czyli tryb życia, w który wpisany jest bardzo niski wydatek energetyczny przy jednoczesnym obfitym i kalorycznym odżywianiu się.

Odwołując się do maksymy jednego z twórców polskiej medycyny doktora Wojciecha Oczki „Ruch zastąpi prawie każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu” prelegent przedstawił wyniki badań naukowych, które dowodzą, że nawet niewielka aktywność fizyczna przynosi zdrowotne korzyści. Ruch może miedzy innymi: zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej, obniżyć nadciśnienie tętnicze i zredukować insulinoporność.

Profesor Artur Mamcarz odnosząc się  do zagrożeń, które wiążą się z uprawianiem sportu, zwrócił uwagę na małą liczbę danych epidemiologicznych oraz niedostateczną kontrolę medyczną zawodników. Zauważył ponadto, że problemy zdrowotne nie muszą przekreślać aktywności fizycznej, jednak lekarz powinien mieć na uwadze przede wszystkim interes zdrowotny sportowca.

Wystąpienie prof. Artura Mamcarza spotkało się z żywym odbiorem licealistów, którzy zadawali wiele pytań i dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Spotkanie zakończyła dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, która przekazała prelegentowi podziękowania od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka, który jest inicjatorem Programu Patronackiego.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM