Wizyta prof. Klausa Witte z Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii

Data dodania: 28.02.2018
W dniach 26-27.02.2018 r. w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM w Centralnym Szpitalu Klinicznym gościł prof. Klaus Witte – specjalista leczenia niewydolności serca z University of Leeds and Leeds Teaching Hospitals NHS Trust.

Pierwszego dnia wizyty prof. Witte wygłosił wykład pt. „Knowing when to place a CRT-P vs CRT-D: Interesting case studies”, w którym przedstawił aktualne dane oraz własne doświadczenia w kwalifikowaniu pacjentów z niewydolnością serca do zabiegów elektroterapii. W wykładzie uczestniczyli pracownicy Kliniki oraz zaproszeni goście z warszawskich ośrodków zajmujących się elektrofizjologią.

W drugim dniu Zespół Elektroterapii I Kliniki Kardiologii w składzie: dr n. med. Marcin Michalak i dr Łukasz Januszkiewicz, implantował pod okiem gościa nowoczesne urządzenie do terapii resynchronizującej, umożliwiające stymulację wielopunktową lewej komory serca. Zabieg przeprowadzono u pacjenta z ciężką pozawałową niewydolnością serca z towarzyszącym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa.

Wizyta prof. Witte odbyła się w ramach wielomodułowego, międzynarodowego programu CRT Academy, będącego efektem edukacyjnej współpracy pomiędzy firmą Abbott a wiodącymi ośrodkami zajmującymi się leczeniem niewydolności serca z Wielkiej Brytanii, Belgii i Szwajcarii.

Dwudniowa wizyta pozwoliła wymienić doświadczenia w opiece nad stale rosnącą populacją pacjentów z niewydolnością serca oraz nawiązać współpracę naukową pomiędzy ośrodkami.

Biuro Informacji i Promocji