Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (KRAUM)

Data dodania: 28.02.2018
28 lutego 2018 r. na naszej Uczelni odbyło się już po raz drugi spotkanie członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL), której Przewodniczącym jest prof. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawski Uniwersytet Medyczny w Komisji reprezentuje prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, który w kadencji 2017-2020 pełni w niej rolę Zastępcy Przewodniczącego.

Podczas spotkania omówione zostały kwestie dotyczące nadesłanych Kwestionariuszy samooceny przeprowadzonej na kierunku lekarskim, omówiono harmonogram wizytacji Komisji oraz zaprezentowano projekt „Certyfikatu Jakości” jaki będą otrzymywać Uczelnie po zakończeniu procedury oceny. Ważne miejsce w dyskusji zajęła sprawa akredytacji PKA w World Federation for Medical Education (WFME) - pozarządowej organizacji zajmującej się edukacją i szkoleniem lekarzy na całym świecie. Jej głównym celem jest „poprawa jakości edukacji medycznej na całym świecie, z promowaniem najwyższych standardów naukowych i etycznych w edukacji medycznej". To właśnie (WFME) opracowuje standardy edukacji medycznej i promuje akredytację szkół medycznych.

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM