Nasza Uczelnia na targach edukacyjnych Perspektyw

Data dodania: 26.02.2018
W dniach 23-24 lutego br. odbył się XXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny - Perspektywy 2018. W salach wystawienniczych Pałacu Kultury i Nauki zaprezentowały się najlepsze publiczne i niepubliczne uczelnie z Polski i zagranicy, w tym Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Oficjalnego otwarcia targów dokonał Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński, który przywitał gości honorowych i wszystkich uczestników wydarzenia. Do przybyłych zwrócili się także wiceprezydent Warszawy – Włodzimierz Paszyński oraz Rektor Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Wszyscy zainteresowani studiowaniem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym mogli odwiedzić stanowisko, na którym przedstawiciele Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia: Katarzyna Zielińska, Monika Bułka i Beata Jadacka udzielały szczegółowych informacji dotyczących oferty edukacyjnej naszej Uczelni oraz zasad tegorocznej rekrutacji. Do studiowania na Wydziale Nauki o Zdrowiu zachęcała również Dominka Robak z Dziekanatu WNoZ. Dodatkowo, liczna grupa naszych studentów dzieliła się swoją wiedzą o praktycznym wymiarze kształcenia na Uniwersytecie.

Młodzież odwiedzająca Salon Edukacyjny miała także okazję uczestniczyć w prezentacji WUM, którą poprowadził Konsultant Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – dr Henryk Rebandel.

Warszawskie targi organizowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” stanowią cykliczną inicjatywę, która służy pomocą młodym ludziom w planowaniu ścieżki edukacyjnej. Tegoroczny Salon odbył się pod honorowym patronatem: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina, Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Jana Szmidta.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM