Spotkanie Władz Uczelni z przedstawicielami Incision Academy z Amsterdamu

Data dodania: 20.02.2018
20 lutego br. w siedzibie naszej Uczelni odbyło się spotkanie delegacji Incision Academy z Holandii z przedstawicielami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Incision Academy to nowoczesna platforma edukacyjna dla studentów i lekarzy rozpoczynających pracę zawodową w takich specjalizacjach jak: chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia, położnictwo i ginekologia, urologia oraz dla specjalistów pracujących już w tych dziedzinach. Podczas spotkania szczegółowo zaprezentowano możliwości edukacyjne Incision Academy, w tym nowoczesną platformę e-learningową i wybrane procedury w technice 3D – z udziałem specjalnego projektora i okularów

W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym uczestniczyli przedstawiciele Incision Academy: Charles Pallandt – Generalny Dyrektor Handlowy i Ewa Kittel-Prejs – Dyrektor Oddziału Polskiego. Z ramienia Uczelni obecni byli Prorektorzy - prof. Barbara Górnicka i prof. Krzysztof J. Filipiak oraz kierownicy i przedstawiciele Katedr i Klinik: prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Maciej Słodkowski, prof. Sławomir Nazarewski, prof. Krzysztof Zieniewicz, prof. Andrzej Chmura, prof. Wojciech Lisik, prof. Piotr Ciostek, dr hab. Piotr Myrcha, dr Dariusz Kawecki, dr hab. Piotr Hendzel, dr hab. Grzegorz Szczęsny, dr Jerzy Leszczyński, lek. med. Joanna Kacperczyk-Bartnik, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska, Kierownik Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia – mgr Joanna Gajowniczek  oraz mgr Andrzej Artemiuk.

Konkludując spotkanie przedstawiciele Incision Academy, stwierdzili: „Naszą misją jest wspieranie procesu kształcenia studentów i lekarzy, jak również przygotowanie ich do wykonywania procedur chirurgicznych w usystematyzowany, zgodny ze standardami i skuteczny sposób. Korzystanie z osiągnięć Incision Academy wymiernie wzbogaca proces kształcenia samych odbiorców – studentów, stażystów i rezydentów oraz ułatwia pracę wykładowcom. Strona holenderska podkreśliła także, że dostęp do platformy już na wczesnym etapie studiów pomógłby studentom lepiej przygotować się do praktyki  klinicznej na sali operacyjnej.

Uczestnicy spotkania wyrazili przekonanie, że wizyta przedstawicieli Incision Academy  stanowić będzie dobry początek współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Nasz Uniwersytet byłby pierwszą uczelnią wdrażającą Incision Academy w Polsce i potwierdziłby tym samym swoją pozycję lidera w korzystaniu z innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.

Lidia Przepióra-Dziewulska
Dział Współpracy z Zagranicą

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM