Dzień Promocyjny Kierunku Położnictwo

Data dodania: 19.02.2018
17 lutego br. w Auli A Centrum Dydaktycznego odbył się Dzień Promocyjny Kierunku Położnictwo, organizowany przez pracowników Wydziału Nauki o Zdrowiu, a skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych - przyszłych, potencjalnych studentów.

Atrakcje dla odwiedzających przygotowały: mgr Dominika Robak - Specjalista ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz: dr Barbara Baranowska - adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM, Zuzanna Zawadzka - studentka studiów II stopnia na kierunku Położnictwo i jego koordynatorka, Katarzyna Górniak - przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Położnych i inni studentci kierunku Położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu. Inicjatorem wydarzenia było Biuro Informacji i Promocji WUM.

Spotkanie zainaugurowało, zaplanowane na bieżący rok, Dni Promocyjne Kierunków WNoZ - dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego

Dzień Promocyjny Kierunku Położnictwo zaszczycili swoją obecnością Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski oraz Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo - prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn. Wśród uczestników spotkania byli m.in. uczniowie: I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu, XXII Liceum Ogólnokształcącego im. Jose Marti w Warszawie, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie, XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie oraz studenci kierunku Położnictwo WNoZ WUM. 

W ramach pierwszej części spotkania wyświetlono film - slideshow promocyjne o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz przedstawiona została prezentacja poświęcona ofercie kształcenia i działalności Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz sukcesom pracowników i studentów WNoZ-u. 

Później, głos zabrali Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo - prof. Piotr Węgrzyn oraz studencka koordynatorka ds. kierunku Położnictwo - Zuzanna Zawadzka. Profesor wyjaśnił m.in. definicję i postrzeganie zawodu położnej; Zuzanna Zawadzka opowiedziała o warunkach rekrutacji, zasadach studiowania na kierunku Położnictwo, realizowanych na nim przedmiotach oraz o działalności studenckiej w dziedzinie położnictwa.

W dalszym etapie Dnia Promocyjnego odbył się wykład pt. „Dlaczego warto zostać położną? - o pasji życia i perspektywach zawodowych”, poprowadzony przez dr Barbarę Baranowską, która przedstawiła m.in. potencjalne miejsca pracy dla absolwentów kierunku Położnictwo WNoZ WUM. Następnie, Katarzyna Górniak zaprezentowała działalność i osiągnięcia SKN-u Położnych - Koła funkcjonującego przy Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM, w ramach którego studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy i zainteresowań z zakresu położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, czy neonatologii i opieki neonatologicznej. Członkowie Koła promują zawód położnej, uczestnicząc m.in. w różnego rodzaju piknikach i festiwalach naukowych. 

Dużą atrakcję programu stanowiło zwiedzanie pracowni: noworodkowej, położniczej i ginekologicznej, zlokalizowanych w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. Wizyty w pracowniach odbyły się w towarzystwie nauczycieli akademickich oraz studentek Położnictwa, które prezentowały fantomy wykorzystywane podczas zajęć i ich zastosowanie w praktyce oraz odpowiadały na liczne pytania uczestników.

Na zakończenie, goście Dnia Promocyjnego otrzymali zakładki do książek, broszurki promocyjne z ofertą edukacyjną Wydziału, informatory ogólnouczelniane oraz gadżety: długopisy i smycze z logo WNoZ-u. 

 

Dominika Robak
Wydział Nauki o Zdrowiu

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM