Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego beneficjentami konkursów NCN

Data dodania: 16.02.2018
Nasi badacze - dr hab. Mirosław J. Szczepański oraz dr hab. Michał Grąt otrzymają dofinansowanie swoich projektów w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki – SONATA 13 oraz HARMONIA 9.

Dr. hab. Mirosławowi J. Szczepańskiemu z Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki WF przyznano środki na projekt „Egzosomy pochodzenia nowotworowego w rakach głowy i szyi u człowieka promują angiogenezę i progresję nowotworu in vitro i in vivo w wyniku przeprogramowania mikrośrodowiska raka

Dr hab. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby I WL otrzyma wsparcie finansowe na projekt „Badania nad ryzykiem powstania przepuklin w bliznach po cięciach poprzecznych w nadbrzuszu u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych

SONATA 13 to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora. Jego celem jest wsparcie naukowców rozpoczynających samodzielną karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji złożono 607 wniosków, z czego do finansowania wybrano 151. Na realizację projektów zostaną przekazane prawie 93 mln zł.

Do konkursu HARMONIA 9 zgłoszono projekty badawcze planowane w ramach współpracy międzynarodowej, która może polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W dziewiątej edycji konkursu złożono 202 projekty, z których 53 otrzymają finansowanie o łącznej wartości ponad 40 mln zł.

 

Biuro Informacji i Promocji WUM