Konferencja naukowa w ramach projektu IONIS

12 lutego br. pod patronatem Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotra Małkowskiego odbyła się konferencja zatytułowana „Międzynarodowy projekt IONIS – system wsparcia osób z zaburzeniami funkcji poznawczych i ich opiekunów w środowisku domowym i poza domem”.

Gospodarzem spotkania była dr Katarzyna Broczek, która pełni funkcję kierownika projektu z ramienia WUM. Grono uczestników wydarzenia stanowili lekarze różnych specjalności, w tym geriatrzy oraz inżynierowie, pielęgniarki, psychologowie, naukowcy zajmujący się badaniami gerontologicznymi i zdrowiem publicznym, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku a także przedstawiciele towarzystw naukowych i organizacji działających na rzecz osób starszych.

Jak podkreśliła dr Katarzyna Broczek przekrój osób, które przybyły na spotkanie, doskonale koreluje z podstawową cechą dobrej opieki nad osobami z zaburzeniami funkcji poznawczych, czyli interdyscyplinarnością.

Prowadząca przypomniała zebranym, że Projekt IONIS (Indoor and Outdoor NITICSplus Solution for Dementia Challenges ) realizowany jest w Polsce przez Klinikę Geriatrii WUM oraz Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej w ramach programu AAL (Active and Assisted Living Programme) finansowego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W przedsięwzięciu uczestniczy jeszcze osiem instytucji partnerskich z czterech krajów.

W imieniu Władz Uczelni głos zabrała dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNOZ, która pogratulowała zespołowi Kliniki Geriatrii udziału w tak wartościowym projekcie. Zauważyła, że jego cele, zwłaszcza w kontekście zdrowia publicznego, to kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Odnosząc się do programu konferencji, z radością odnotowała praktyczny aspekt prezentowanych treści.

Dr Katarzyna Broczek przybliżyła zebranym założenia projektu i przypomniała, że dążeniem jego twórców jest analiza potrzeb osób z chorobami otępiennymi i ich opiekunów oraz zaproponowanie rozwiązań i produktów, które mogą zmienić jakość życia cierpiących na demencję.

Dr inż. Jerzy Kołakowski z Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW wyjaśniając genezę i metodologię projektu, opowiedział o jednym ze szczegółowych celów przedsięwzięcia, którym jest stworzenie  platformy stanowiącej wsparcie dla osób  z zaburzeniami poznawczymi oraz ich opiekunów zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza domem. Modułowa struktura platformy ma umożliwić jej adaptację do potrzeb konkretnego użytkownika, a w przyszłości poszerzyć zakres oferowanych przez to narzędzie usług.

O zaburzeniach poznawczych z punktu widzenia geriatry zebrani usłyszeli od dr Elżbiety Kozak- Szkopek z Kliniki Geriatrii WUM.
Pozostałe wystąpienia poświęcone były otoczeniu, które jest przyjazne dla osób z demencją (lek. Bartosz Błachucki, Klinika Geriatrii WUM), systemowi wsparcia osób z zaburzeniami funkcji poznawczych, który to system  wykorzystuje nowoczesne technologie i może być zastosowany zarówno w warunkach domowych (mgr inż. Vitomir Djaja-Jośko, PW), jak  i środowisku zewnętrznym (mgr inż. Marcin Kołakowski, PW). Osobne miejsce poświęcono wstępnym wynikom projektu IONIS, które dotyczyły określenia potrzeb osób z zaburzeniami poznawczymi (mgr Monika Szymańska, Klinika Geriatrii WUM).

Po wystąpieniach wszystkich prelegentów miała miejsce dyskusja, podczas której podzielono się spostrzeżeniami dotyczącymi proponowanych rozwiązań technologicznych oraz pokreślono konieczność działań edukacyjnych dotyczących wczesnego rozpoznawania chorób otępiennych, które to działania powinny być prowadzone wśród społeczeństwa, a zwłaszcza w grupie pracowników ochrony zdrowia.

Podsumowania konferencji dokonali dr Katarzyna Broczek oraz dr inż. Jerzy Kołakowski.

Prezentacje z konferencji IONIS

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM