Wykład dr. Jakuba Zielińskiego

28 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego odbył się wykład dr. Jakuba Zielińskiego zatytułowany „Maria Skłodowska – Curie. Wpływ jej odkryć na medycynę”. Inicjatorem wydarzenia, które zorganizowano w ramach programu patronackiego Uczelni, była dyrekcja Liceum.
28 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym z  Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego odbył się wykład dr. Jakuba Zielińskiego zatytułowany „Maria Skłodowska – Curie. Wpływ jej odkryć na medycynę”. Inicjatorem wydarzenia, które zorganizowano w ramach programu patronackiego Uczelni, była dyrekcja Liceum.

Prelegent reprezentujący Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka przywołał podstawowe informacje biograficzne dotyczące najwybitniejszej polskiej uczonej, pokazując jej działalność na tle odkryć epoki. Młodzież usłyszała o najważniejszych dokonaniach Marii Skłodowskiej–Curie:  wykazaniu związku promieniowania z obecnością i stężeniem uranu, odkryciu i wyizolowaniu izotopów promieniotwórczych innych pierwiastków, wreszcie odkryciu dwóch nowych pierwiastków - polonu i radu.

Dr Jakub Zieliński szczególną uwagę poświęcił roli, jaką wspomniane dokonania odegrały w medycynie, zwłaszcza zaś w rozwoju medycyny nuklearnej. Omówiono miedzy innymi wykorzystanie radu w radioterapii i specyfikę takich metod obrazowania jak SPECT (Tomografia Emisyjna Pojedynczych Fotonów) oraz scyntografia. Osobne miejsce poświecono PET (Pozytonowej Tomografii Emisyjnej – jej podstawą fizycznym  i zastosowaniu w diagnostyce onkologicznej, kardiologii i neurologii.  


Fot. źródło: national-geographic.pl