Wykład dr. hab. Andrzeja Jakubczyka

24 października w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika odbył się szósty już wykład dedykowany uczniom szkół, które uczestniczą w Programie Patronackim naszej Uczelni.
24 października w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika odbył się szósty już wykład dedykowany uczniom szkół, które uczestniczą w Programie Patronackim naszej Uczelni.

Oprócz gospodarzy w spotkaniu uczestniczyła także młodzież z dwóch pozostałych szkół objętych patronatem: XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego.

Wykład poprowadził dr hab. Andrzej Jakubczyk z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej - ceniony naukowiec, wyróżniony stypendium naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za swój dorobek badawczy. 

W wystąpieniu zatytułowanym „Uzależnienie od alkoholu, stary problem, nowe koncepcje” wykładowca przedstawił tematykę nałogu z perspektywy medycznej począwszy od danych epidemiologicznych poprzez wpływ alkoholu na układ dopaminergiczny i serotoninergiczny skończywszy na działaniu etanolu na ośrodkowy układ nerwowy. Uczestnicy spotkania usłyszeli ponadto o zmieniającej się na przestrzeni lat definicji uzależnienia w tym najnowszej typologii Otto Lescha. Omówiono także nowe standardy terapii uzależnienia, wedle których całkowita abstynencja nie jest już dogmatem. Wiele uwagi poświęcono tzw. strategii redukcji szkód i farmakoterapii.

Poruszane kwestie spotkały się z zainteresowaniem licealistów, którzy zadawali dr hab. A. Jakubczykowi interesujące pytania.

Na zakończenie dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra dziękując za ciekawy i pouczający wykład wręczyła prelegentowi upominek i podziękowania od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka, który jest inicjatorem Programu Patronackiego. Zaprosiła także na następne spotkanie poświęcone okulistyce, które odbędzie się w Liceum im. St. Batorego.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM