Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego

10.10.2017
9 października br. Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski przewodniczył uroczystości, podczas której studenci czterech kierunków oraz słuchacze Studium Doktoranckiego rozpoczęli oficjalnie kształcenie na najstarszym Wydziale naszego Uniwersytetu.
9 października br. Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski przewodniczył uroczystości, podczas której studenci czterech kierunków oraz słuchacze Studium Doktoranckiego rozpoczęli oficjalnie kształcenie na najstarszym Wydziale naszego Uniwersytetu.

Podczas immatrykulacji, która odbyła się w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka uroczyste ślubowanie złożyli nowo przyjęci studenci kierunku lekarskiego, audiofonologii z protetyką słuchu, elektroradiologii oraz logopedii ogólnej i klinicznej.

Rozpoczynając uroczystość, Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski przywitał wszystkich przybyłych, w tym Władze Uczelni, kierowników i nauczycieli jednostek kształcących na pierwszym Wydziale Lekarskim oraz członków Kolegium Dziekańskiego. W spotkaniu wzięli udział: Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbara Górnicka, Władze Dziekańskie I WL: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska- Prodziekan ds. studenckich I, II, i III roku; prof. Krzysztof Czajkowski –Prodziekan ds. Studiów Licencjackich i Magisterskich; prof. Lidia Rudnicka –Prodziekan ds. Nauki; dr hab. Przemysław Kunert – Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich oraz Kierownik Studium Doktoranckiego I WL – dr hab. Bożena Kociszewska-Najman.

Dziekan Wydziału – prof. Paweł Włodarski pogratulował świeżo upieczonym studentom owocnej rekrutacji i poprosił o niezmarnowanie tego sukcesu. Zauważył, że studia to zarówno najlepszy okres w życiu, jak i czas ciężkiej pracy. Zachęcał nowych żaków do ciągłego doskonalenia się i aktywności w licznie działających kołach naukowych, zapewniając przy okazji o wsparciu na jaki mogą liczyć ze strony Uczelni.

Zwracając się do uczestników studiów doktoranckich Dziekan pogratulował im  osiągnięć naukowych, które umożliwiły rozpoczęcie studiów doktoranckich oraz wyraził radość z ich aspiracji do grona uczonych. Podkreślił też, że w tym roku do grona doktorantów dołączyło dwoje studentów – laureatów konkursu diamentowy grant.

Centralnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania,  które od studentów odebrała prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prodziekan ds. studenckich I, II, i III roku. Odczytano także nazwiska osób mogących się pochwalić najlepszymi wynikami podczas rekrutacji. Wyróżnieni otrzymali listy gratulacyjne. Wręczono także akty powołania studentom I roku, którzy będą wchodzili w skład pocztu sztandarowego.

Z ramienia Samorządu Studentów I Wydziału Lekarskiego słowa powitania i gratulacji skierował do młodszych kolegów Michał Cięciel.

Ślubowanie na ręce dr hab. Bożeny Kociszewskiej-Najman złożyli także uczestnicy studiów doktoranckich. Najlepsi spośród przyjętych odebrali pisemne gratulacje. W imieniu Samorządu Doktorantów do immatrykulowanych doktorantów zwrócił się Karol Taradaj.

Podczas uroczystości Dziekan - prof. Paweł Włodarski za pomocą symbolicznego klucza dokonał otwarcia nowego Roku Akademickiego na I Wydziale Lekarskim.

Wykład inauguracyjny dotyczący rzemiosła i sztuki medycznej wygłosił prof. Bogdan Ciszek – Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Artystycznym akcentem uroczystości był występ Chóru pod dyrekcją Daniela Synowca. Nasi uczelniani wokaliści wykonali trzy utwory będące standardami muzyki popularnej.

Po zakończeniu uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM