Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego

9 października br. Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski przewodniczył uroczystości, podczas której studenci czterech kierunków oraz słuchacze Studium Doktoranckiego rozpoczęli oficjalnie kształcenie na najstarszym Wydziale naszego Uniwersytetu.

Podczas immatrykulacji, która odbyła się w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka uroczyste ślubowanie złożyli nowo przyjęci studenci kierunku lekarskiego, audiofonologii z protetyką słuchu, elektroradiologii oraz logopedii ogólnej i klinicznej.

Rozpoczynając uroczystość, Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski przywitał wszystkich przybyłych, w tym Władze Uczelni, kierowników i nauczycieli jednostek kształcących na pierwszym Wydziale Lekarskim oraz członków Kolegium Dziekańskiego. W spotkaniu wzięli udział: Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbara Górnicka, Władze Dziekańskie I WL: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska- Prodziekan ds. studenckich I, II, i III roku; prof. Krzysztof Czajkowski –Prodziekan ds. Studiów Licencjackich i Magisterskich; prof. Lidia Rudnicka –Prodziekan ds. Nauki; dr hab. Przemysław Kunert – Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich oraz Kierownik Studium Doktoranckiego I WL – dr hab. Bożena Kociszewska-Najman.

Dziekan Wydziału – prof. Paweł Włodarski pogratulował świeżo upieczonym studentom owocnej rekrutacji i poprosił o niezmarnowanie tego sukcesu. Zauważył, że studia to zarówno najlepszy okres w życiu, jak i czas ciężkiej pracy. Zachęcał nowych żaków do ciągłego doskonalenia się i aktywności w licznie działających kołach naukowych, zapewniając przy okazji o wsparciu na jaki mogą liczyć ze strony Uczelni.

Zwracając się do uczestników studiów doktoranckich Dziekan pogratulował im  osiągnięć naukowych, które umożliwiły rozpoczęcie studiów doktoranckich oraz wyraził radość z ich aspiracji do grona uczonych. Podkreślił też, że w tym roku do grona doktorantów dołączyło dwoje studentów – laureatów konkursu diamentowy grant.

Centralnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania,  które od studentów odebrała prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prodziekan ds. studenckich I, II, i III roku. Odczytano także nazwiska osób mogących się pochwalić najlepszymi wynikami podczas rekrutacji. Wyróżnieni otrzymali listy gratulacyjne. Wręczono także akty powołania studentom I roku, którzy będą wchodzili w skład pocztu sztandarowego.

Z ramienia Samorządu Studentów I Wydziału Lekarskiego słowa powitania i gratulacji skierował do młodszych kolegów Michał Cięciel.

Ślubowanie na ręce dr hab. Bożeny Kociszewskiej-Najman złożyli także uczestnicy studiów doktoranckich. Najlepsi spośród przyjętych odebrali pisemne gratulacje. W imieniu Samorządu Doktorantów do immatrykulowanych doktorantów zwrócił się Karol Taradaj.

Podczas uroczystości Dziekan - prof. Paweł Włodarski za pomocą symbolicznego klucza dokonał otwarcia nowego Roku Akademickiego na I Wydziale Lekarskim.

Wykład inauguracyjny dotyczący rzemiosła i sztuki medycznej wygłosił prof. Bogdan Ciszek – Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Artystycznym akcentem uroczystości był występ Chóru pod dyrekcją Daniela Synowca. Nasi uczelniani wokaliści wykonali trzy utwory będące standardami muzyki popularnej.

Po zakończeniu uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter