Wykład dr hab. Anety Nitsch-Osuch w ramach Programu Patronackiego

5 września br. w odbył się piąty wykład z cyklu spotkań z Licealistami w ramach Programu Patronackiego naszej Uczelni. Prelegentką była dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch - Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.
5 września br. w odbył się piąty wykład z cyklu spotkań z Licealistami w ramach Programu Patronackiego naszej Uczelni. Prelegentką była dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch - Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Sylwetkę oraz dorobek naukowy wykładowczyni przedstawiła dr hab. Ewa Bałkowiec–Iskra – Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego. Następnie głos zabrała dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, która wygłosiła prezentację pt.: „Choroby nowe i ponownie pojawiające się (emerging and reemerging diseases) - wyzwaniem XXI wieku".

W swoim wystąpieniu przybliżyła licealistom problematykę epidemiologii oraz chorób zakaźnych ważnych z punktu widzenia zdrowia publicznego. Opowiedziała o głównych przyczynach pojawiania się chorób nowych oraz powracania tych, które nauka wyeliminowała: czynnikach ekologicznych, rozwoju technologicznym oraz zmianach demograficznych. Podała wiele przykładów chorób, które pojawiły się stosunkowo niedawno, jako efekt wymiany międzygatunkowej. Odniosła się również do problemu antybiotykoporności i jej skutkach w leczeniu bakterii. Szczególny nacisk położyła na ogromną i pozytywną rolę szczepień w zapobieganiu ponownemu pojawieniu się chorób zakaźnych, takich jak odra, różyczka czy krztusiec. Na koniec zachęciła uczniów do wzięcia udziału w wykładach otwartych organizowanych przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Gospodarzem spotkania było XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od jego uczniów dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch otrzymała tytuł Modrzewiaka oraz książkę o patronie Liceum.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM