Nasi naukowcy w Radzie Naukowej Narodowego Instytutu Leków

3 lipca br. powołano skład Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków na kadencję 2017-2021. Z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Radzie zasiądą: prof. Piotr Wroczyński (Przewodniczący), prof. Agnieszka Pietrosiuk, prof. Stefan Tyski, dr hab. Anna Kiss, dr inż. Małgorzata Czerwonka, dr hab. Grzegorz Basak oraz dr Paweł Balsam.
3 lipca br. powołano skład Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków na kadencję 2017-2021. Z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Radzie zasiądą: prof. Piotr Wroczyński (Przewodniczący),  prof. Agnieszka Pietrosiuk, prof. Stefan Tyski, dr hab. Anna Kiss, dr inż. Małgorzata Czerwonka, dr hab. Grzegorz Basak oraz dr Paweł Balsam.

Narodowy Instytut Leków prowadzi kontrolę leków i wyrobów medycznych oraz dokonuje merytorycznej oceny dokumentacji produktów leczniczych w procesie ich rejestracji w Polsce, jednocześnie NIL jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.
Narodowy Instytut Leków pełni także rolę Narodowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Rada Naukowa, do której zostali powołani nasi uczeni jest natomiast organem stanowiącym, inicjującym, opiniotwórczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach w sprawach rozwoju kadry naukowo-badawczej.