Nagroda dla naukowców z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Dr hab. Anna Kiss, dr Jakub Piwowarski oraz dr hab. Sebastian Granica otrzymali Bionorica Phytoneering Award 2017 za cykl prac naukowych związanych z aktywnością biologiczną związków garbnikowych oraz ich metabolitów jelitowych.
Dr hab. Anna Kiss, dr Jakub Piwowarski oraz dr hab. Sebastian Granica otrzymali Bionorica Phytoneering Award 2017 za cykl prac naukowych związanych z aktywnością biologiczną związków garbnikowych oraz ich metabolitów jelitowych.

Wyróżnienie to przyznawane jest młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fitoterapii.

Nagroda zostanie wręczona 6 września podczas dorocznego kongresu Society for Medical Plant and Natural Product Research, który odbędzie się w Bazylei.