Wykład prof. Krzysztofa J. Filipiaka w ramach Programu Patronackiego

5 czerwca br. w II LO Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego odbył się czwarty już wykład dedykowany uczniom szkół, które uczestniczą w Programie Patronackim naszej Uczelni.
5 czerwca br. w II LO Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego odbył się czwarty już wykład dedykowany uczniom szkół, które uczestniczą w Programie Patronackim naszej Uczelni.

Oprócz gospodarzy w spotkaniu wzięła udział także młodzież z dwóch pozostałych szkół biorących udział w programie: XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz XXXIII LO Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika.
W roli prelegenta wystąpił tym razem prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak z I Katedry i Kliniki Kardiologii, pełniący w bieżącej kadencji Władz Uczelni funkcję Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju. Wykład nosił tytuł „Nowe i stare czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego - co szkodzi sercu?”

Prof. K. J. Filipiak wprowadzając uczniów w problematykę wykładu zaznaczył, że choroby sercowo-naczyniowe stanowią wciąż główną przyczynę śmierci Europejczyków, co przekłada się na ilość pracy kardiogów i wyzwań, jakie przed nimi stają. Wyjaśnił mechanizm powstawania schorzeń oraz zaprezentował najważniejsze dane epidemiologiczne. Zauważył, że choć przyjęło się postrzegać zmiany miażdżycowe przez pryzmat kardiologii, to mają ono zdecydowanie interdyscyplinarny charakter i są wyzwaniem dla chirurgów naczyniowych, neurologów, hipertensjologów i nefrologów.  

Przypominając wszystkie tzw. klasyczne czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie, dyslipidemia, cukrzyca i palenie papierosów, wykazał iż, grupę tę należy poszerzyć o takie nowe czynniki jak: zanieczyszczenie powietrza, chrapanie (bezdech senny), choroby przyzębia, depresję (zły nastrój), brak antyoksydantów oraz brak aktywności fizycznej. Omawiając wszystkie nieporządane stany i zachowania, udzielił wielu cennych rad służących profilaktyce zdrowotnej.

W spotkaniu uczestniczyła także dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra – Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego, która w imieniu uczestników spotkania, podziękowała za niezwykle ciekawy i pouczający wykład. Przypomniała także, iż to prof. K. J. Filipiak jest pomysłodawcą i inicjatorem programu.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM