Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Projekty naszych naukowców uzyskały dofinasowanie NCN

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA. W grupie projektów, które uzyskały wsparcie finansowe znalazło się 8 przygotowanych przez naszych badaczy.

Projekty wyróżnione w konkursie OPUS:

Opracowanie nowych strategii przyspieszających procesy wszczepiania się krwiotwórczych komórek macierzystych – kierownik projektu prof. Mariusz Zdzisław Ratajczak (II Wydział Lekarski)

Komórki NK z indukowalną ekspresją CAR jako nowa immunoterapia zwiększająca skuteczność przeciwciał monoklonalnych. -kierownik projektu dr Beata Pyrzyńska ( I Wydział Lekarski)

Ocena skuteczności przeciwnowotworowej nowego chimerycznego receptora antygenowego ukierunkowanego na cząsteczkę PD-L1 - kierownik projektu dr hab. Radosław Zagożdżon (I Wydział Lekarski)

Peptydomimetyki pochodne oksopiperazyny jako potencjalne inhibitory interakcji białek PEX14 i PEX5 - kierownik projektu dr hab. Maciej Filip Dawidowski (Wydział Farmaceutyczny)

Projekty wyróżnione w konkursie PRELUDIUM:

Ocena wpływu działania kinazy sfingozyny typu 1 oraz 2 na farmakologiczną mobilizację krwiotwórczych komórek macierzystych/progenitorowych. - kierownik projektu Mateusz M Adamiak (II Wydział Lekarski)

Komórki skóry jako model do badania konsekwencji mutacji w genach powodujących dziedziczne dystrofie siatkówki - kierownik projektu mgr inż. Agata Ścieżyńska (I Wydział Lekarski)

Projekty wyróżnione w konkursie SONATA:

Udział TSLP, IL-33 i IL-25 w interakcjach między komórkami nabłonka oddechowego, komórkami dendrytycznymi i makrofagami w obturacyjnych chorobach układu oddechowego - kierownik projektu dr Magdalena Paplińska-Goryca

Badanie roli wybranych przetworów roślinnych w ochronie bariery jelitowej na modelu ludzkich komórek jelita grubego Caco-2 w odniesieniu do prewencji zespołu metabolicznego - kierownik projektu dr Monika Ewa Czerwińska (Wydział Farmaceutyczny)

 

Nagrodzono także projekty, w których nasza Uczelnia uczestniczy w charakterze konsorcjanta lub też wykonawcy projektu.

W ramach programu OPUS:

Identyfikacja i charakterystyka wariantów genomu związanych z zespołem Gillesa de la Tourette'a – kierownik projektu - prof. Cezary Żekanowski. Konsorcjum z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk - Lider, Warszawski Uniwersytet Medyczny I Wydział Lekarski - Partner

Całogenomowe poszukiwanie mutacji regulomu w płaskonabłonkowym raku krtani – kierownik projektu dr hab. Maciej Witold Giefing. Konsorcjum z Instytutem Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk – Lider, Warszawski Uniwersytet Medyczny I Wydział Lekarski – Partner, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk – Partner

W ramach programu PRELUDIUM:

Projekt PRELUDIUM uzyskany przez osobę fizyczną gdzie jednostką realizująca  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

Mechanizm microRNA-zależnej regulacji inwazyjności gruczolaków przysadki.


- kierownik projektu lek. Beata Krystyna Rak (jako osoba fizyczna). Jednostka realizującą będzie Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 

OPUS, PRELUDIUM i SONATA to najpopularniejsze konkursy Narodowego Centrum Nauki, krakowskiej agencji, finansującej badania podstawowe. W ramach tych trzech modułów  polskim naukowcom przyznano w tym roku niemal 435 mln zł.

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback