Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

15 maja z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa „Praktyka pielęgniarska – jaka była, jaka jest, jaka będzie?”. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Rektora prof. Mirosława Wielgosia, który był gościem otwarcia sympozjum.

Konferencję zorganizowały zakłady pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego oraz Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego. W ceremonii otwarcia, oprócz JM Rektora, wzięli udział m.in.: prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek – Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ, dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ, dr hab. Jacek Imiela – kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego, dr Zofia Sienkiewicz – Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, przedstawiciele Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu, przedstawicielki pielęgniarek naczelnych szpitali i oddziałów współpracujących z naszą Uczelnią, reprezentanci Okręgowej Rady Pielęgniarek oraz  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.  

Na wstępie prowadzące uroczystość – Natalia Balicka i Magdalena Klocek – poinformowały, że w 2017 roku hasłem, wyznaczanym co roku przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek, będącym mottem wszystkich odbywających się uroczystości na całym świecie, jest: Nursing: A Voice to Lead – Achieving the Sustainable Development Goals („Pielęgniarstwo: wiodący głos w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju”).

Otwarcia konferencji dokonała dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek, która po przywitaniu gości, przypomniała, że zdobycie tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo wymaga ogromnego nakładu pracy i poświęceń. Dlatego też z uznaniem wyraziła się o wszystkich chętnych podejmujących to wyzwanie. 

Rektor prof. Mirosław Wielgoś na wstępie złożył życzenia z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Zauważył, że możliwość uzyskania przez studentów kierunku pielęgniarstwo wykształcenia uniwersyteckiego stworzyło nową jakość w edukacji pielęgniarek i pielęgniarzy, a zdobycie dyplomu absolwentom tych studiów otworzyło perspektywy rozwoju zarówno zawodowego, jak i naukowego. Rektor przypomniał o sukcesie Natalii Duszyńskiej, studentki kierunku pielęgniarstwa, która na początku marca tego roku zwyciężyła w konkursie o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii.

Prof. Barbara Górnicka przyznała, że choć zawód pielęgniarki / pielęgniarza jest trudny i wymaga wiele poświęceń, to jest zawodem pięknym, ponieważ jego misją jest pomoc cierpiącym ludziom. Dr hab. Jacek Imiela podkreślił, że celem pracy w tym zawodzie jest chory człowiek, a każdemu cierpiącemu należy się godna opieka, dlatego w trosce o jej jak najlepsze efekty zaapelował o budowanie współpracy pomiędzy środowiskiem pielęgniarskim a lekarzami.

Wykład inauguracyjny „Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent” przygotowała i wygłosiła Pielęgniarka Mazowsza 2016 roku mgr Anna Boguszewska z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. W sesji plenarnej pt. „Historia i współczesny rozwój pielęgniarstwa” zaplanowano następujące referaty:

  • „60-lecie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego” mgr Krystyny Wolskiej-Lipiec (Komisja Historyczna przy ZG Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego);
  • „Wyzwania polskiego pielęgniarstwa w perspektywie historycznej, globalnej i krajowej” dr Grażyny Wójcik (Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego);
  • „Bezpieczeństwo pacjenta jako podstawowy efekt kształcenia personelu medycznego. Program WHO” dr Grażyny Dykowskiej (Zakład Zdrowia Publicznego WUM);
  • „Prezentacja założeń projektu Rationing - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem. RANCARE  COST Action CA15208” dr hab. Joanny Gotlib (Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WUM).

Częścią konferencji była sesja plakatowa „Kierunki rozwoju efektywnej opieki pielęgniarskiej”, na którą złożyło się kilkadziesiąt prac.

 

Cezary Ksel
Biuro prasowe

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter