Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta Profesora Victora Ruiz-Velasco z Pennsylwanii

W dniach 8–12 maja 2017 roku na zaproszenie Prof. Krzysztofa J. Filipiaka – Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Rozwoju i Promocji, jak również Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, gościł Profesor Victor Ruiz-Velasco z Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine z Penn State College of Medicine.

Na początku swojej wizyty Profesor wygłosił wykład pod tytułem: Modulation of Ca2+ channels by the G protein-coupled receptor, nociceptin/OFQ and signaling components, który dotyczył znaczenia przewodnictwa kanałów jonowych w percepcji bólu oraz wykorzystania w terapii.

Profesor Ruiz-Velasco spotkał się następnie z Prorektorem ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztofem J. Filipiakiem, Prof. Dagmarą Mirowską-Guzel – Kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej, dr. Markiem Postułą z tej Katedry oraz Kierownikiem Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidią Przepióra-Dziewulską.

W trakcie spotkania omówiono szczegóły przyszłej współpracy i wymiany akademickiej. Planowana kooperacja obu szkół wyższych obejmowałaby wymianę wykładowców, naukowców, studentów, doktorantów, współpracę naukową, organizację warsztatów oraz wymianę materiałów naukowych, publikacji i informacji. Planowane jest podpisanie umowy bilateralnej. Współpraca ta przyczyni się do wzrostu mobilności naszych studentów i badaczy oraz do rozwoju badań naukowych prowadzonych w obydwu Uczelniach.

Profesor Victor Ruiz-Velasco gościł również w Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, w Szpitalu Pediatrycznym, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym oraz Centrum Biblioteczno-Informacyjnym.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback