Wykład dr hab. Joanny Gotlib w ramach programu patronackiego

9 maja br. w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika odbył się kolejny wykład przeznaczony dla młodzieży ze stołecznych liceów uczestniczących w Programie Patronackim naszej Uczelni.
9 maja br. w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika odbył się kolejny wykład przeznaczony dla młodzieży ze stołecznych liceów uczestniczących w Programie Patronackim naszej Uczelni.

W spotkaniu uczestniczyli tradycyjnie uczniowie i nauczyciele z pozostałych szkół objętych patronatem: XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego.

W roli wykładowcy wystąpiła tym razem dr hab Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu będąca jednocześnie  Kierownikiem Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia naszej Uczelni.

Dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra - Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego podziękowała gospodarzom spotkania za gościnność i wyraziła radość z powodu wystąpienia przed tak dojrzałym audytorium. Wspomniała również, iż ma nadzieję, że w przyszłości stanie się ono częścią naszej społeczności akademickiej.
Prezentując sylwetkę i dorobek prelegentki podkreśliła, że jest ona autorką i współautorką wielu publikacji naukowych z obszaru dydaktyki medycznej jak również inicjatorką nauczania e-learningowego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra wprowadziła także w tematykę wykładu, który w odróżnieniu od wcześniejszych wystąpień nie dotyczył medycyny w ujęciu klinicznym, lecz odnosił się do kwestii zdrowia w ujęciu zbiorowym.

Dr hab. Joanna Gotlib w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Czyje zdrowie jest publiczne? - czyli o miejscu i roli zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia w Polsce” przedstawiła podstawowe różnice pomiędzy medycyną a zdrowiem publicznym. Definiując zdrowie publiczne, skupiła się na tych jego aspektach, które dotyczą działań instytucji państwowych, mających na celu polepszenie, promocję ochronę i przywracanie zdrowia ludności. Zachęcała także uczniów do odpowiedzi na pytanie ,co wpływa na publiczny dobrostan w zakresie zdrowia. Osobne miejsce poświęciła aktom normatywnym i wytycznym Narodowego Programu Zdrowia.

Zgromadzona młodzież mogła także usłyszeć, o tym jaką ofertę edukacyjną w zakresie zdrowia publicznego ma nasza Uczelnia i jak przebiega kształcenie na tym kierunku. Sporo uwagi poświęcono także możliwościom zatrudnienia w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem.

Na zakończenie spotkania dr hab. Joana Gotlib otrzymała  z rąk dr hab. Ewy Bałkowiec-Iskry  podziękowania od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka, który jest inicjatorem Programu Patronackiego.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM