Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Mazowieckie Centrum Edukacji Medycznej - wspólna inicjatywa WUM i CMKP

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zamierzają podjąć wspólną inicjatywę szkoleniową w zakresie kształcenia podyplomowego i powołać Mazowieckie Centrum Edukacji Medycznej. Pod listem intencyjnym w tej sprawie podpisali się rektor WUM prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś oraz Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. Ryszard Gellert.  

Działalność Mazowieckiego Centrum Edukacji Medycznej skupiać się będzie wokół podyplomowego kształcenia kadr medycznych, poprzez realizację kursów doskonalących. Wielkim atutem MCEM będzie znakomite zaplecze i unikatowa kadra naukowo-dydaktyczna, jaką od lat dysponują obie publiczne warszawskie uczelnie medyczne, zaś priorytetem zachowanie najwyższej jakości, fachowości i aktualności przekazywanej wiedzy medycznej.       

Podpisanie dokumentu odbyło się 13 kwietnia br., w obecności prof. dr hab. Barbary Górnickiej - Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia WUM, prof. dr. hab. Bolesława Samolińskiego - Dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM oraz dr. hab. Wojciecha Bika, prof. nadzw. w CMKP - Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prof. dr. hab. Wojciecha Zgliczyńskiego - Zastępcy Dyrektora ds. klinicznych CMKP i dr hab. Ewy Hennig prof. nadzw. w CMKP - Kierownik Studium Kliniczno-Dydaktycznego.      

 

Kamilla Walczak
Biuro Prasowe

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube