Wykład dr. hab. Tomasza Jakimowicza w ramach Programu Patronackiego

11 kwietnia w XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbył się drugi wykład dedykowany uczniom szkół, które uczestniczą w Programie Patronackim naszej Uczelni.
11 kwietnia w XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbył się drugi wykład dedykowany uczniom szkół, które uczestniczą w Programie Patronackim naszej Uczelni.

Oprócz gospodarzy w spotkaniu uczestniczyła także młodzież z dwóch pozostałych szkół biorących udział w programi: II LO Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego oraz XXXIII LO Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika. OPTym razem w roli prelegenta wystąpił dr hab. Tomasz Jakimowicz z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej naszej Uczelni. Tematem wykładu były tętniaki aorty.

Sylwetkę oraz dorobek naukowy dr. hab. T. Jakimowicza przedstawiła dr hab. Ewa Bałkowiec–Iskra – Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego. Jak zaznaczyła, celem cyklicznie organizowanych spotkań z licealistami jest zaprezentowanie dorobku naukowców, którzy zajmują się czymś szczególnym. Do takich postaci bez wątpienia należy dr hab. T. Jakimowicz – wybitny chirurg naczyniowy i transplantolog, który ma największe w Europie doświadczenie jako operator tętniaków aorty piersiowo-brzusznej. Jest także autorem i współautorem licznych prac naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach, między innymi w periodyku „The Lancet”.

W swoim wystąpieniu doc. T. Jakimowicz opowiedział licealistom czym są tętniaki i z jaki rodzajami tej anomalii najczęściej spotykają się lekarze. Wyjaśnił patogenezę schorzenia oraz zaprezentował także najważniejsze dane epidemiologiczne. Młodzież dowiedziała się także o możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych, które oferuje chorym współczesna medycyna. Dr hab. T. Jakimowicz zaznaczył, że zastosowanie najnowszych wewnątrznaczyniowych metod leczenia takich implementacja stent-graftu było możliwe dzięki postępowi technologicznemu ostatnich lat.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także o pionierskich operacjach, które odbyły się w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej naszej Uczelni.

Wykład spotkał się z żywym odbiorem licealistów, którzy zadawali prelegentowi wiele pytań.

Na zakończenie spotkania dr hab. Tomasz Jakimowicz otrzymał z rąk dyrektora szkoły - Piotra Golinowskiego dwie jubileuszowe publikacje dotyczące LO im. A. Frycza-Modrzewskiego. Jedna z nich zostanie przekazana kierownikowi Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej – prof. Sławomirowi Nazarewskiemu, który jest absolwentem tego właśnie Liceum. Dr. hab. Tomaszowi Jakimowiczowi wręczono także pisemne podziękowana od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka i dr hab. Ewy Bałkowiec-Iskry – Pełnomocnika Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM