Spotkanie w ramach programu patronackiego

23 marca br. Warszawski Uniwersytet Medyczny już po raz drugi gościł licealistów ze szkół uczestniczących w programie patronackim naszej Uczelni.
23 marca br. Warszawski Uniwersytet Medyczny już po raz drugi gościł licealistów ze szkół uczestniczących w programie patronackim naszej Uczelni.

Uniwersytet odwiedzili uczniowie XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie.

W imieniu Władz Uczelni wszystkich uczestników spotkania przywitał Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak. Głos zabrała także dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra – Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego, która przybliżyła uczniom ideę programu oraz opowiedziała o ofercie Uczelni skierowanej do szkół. Zgodnie z zawartą umową, licealiści  mogą uczestniczyć zarówno w wykładach im dedykowanych jak i tych, które odbywają się na terenie Uczelni. Mają także możliwość dołączenia do zespołów badawczych oraz wzięcia udziału w konferencjach naukowych.
  
W programie wydarzenia znalazły się prezentacje i wystąpienia, z których uczniowie dowiedzieli się najważniejszych informacji o Uczelni zwłaszcza  jej ofercie edukacyjnej oraz warunkach i zasadach studiowania. O kształceniu na Wydziale Nauki o Zdrowiu opowiedziała licealistom dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego. Szczegółową wiedzą dotyczącą nauki na kierunku lekarskim, farmacji i ratownictwie medycznym podzielili się natomiast nasi studenci: Aleksandra Pohadajło, Karolina Kosiacka, Roman Koński, Jarosław Rybicki i Patryk Bartczak. Sekretarz uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – dr Henryk Rebandel wyjaśnił licealistom zasady rekrutacji i kryteria naboru.

Organizatorem spotkania było Biuro Informacji i Promocji.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot.Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM