Wykład inauguracyjny prof. Krystiana Jażdżewskiego w ramach Programu Patronackiego WUM

21 marca w odbył się wykład inaugurujący cykl spotkań wybitnych naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z licealistami, których szkoły uczestniczą w programie patronackim naszej Uczelni.
21 marca w odbył się wykład inaugurujący cykl spotkań wybitnych naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z licealistami, których szkoły uczestniczą w programie patronackim naszej Uczelni.

Gospodarzem spotkania było II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Zespole Szkół nr 66 w Warszawie. W wykładzie uczestniczyli także licealiści z pozostałych szkół objętych patronatem naszej Uczelni - XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika.

Specjalnie dla uczniów tych właśnie szkół z wykładem zatytułowanym „Genom licealisty - nasza rewolucja w walce z rakiem" wystąpił prof. Krystian Jażdżewski - Kierownik Zakładu Medycyny Genomowej WUM. Sylwetkę oraz dorobek naukowy prof. K. Jażdżewskiego przedstawiła dr hab. Ewa Bałkowiec–Iskra – Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego.

W swoim wystąpieniu prof. Jażdżewski przybliżył licealistom historię genetyki, w tym wielki projekt sekwencjonowania genomu człowieka człowieka (1990-2003). Pokazał jak wielkie możliwości daje medycyna genomowa: czyli między innymi sposobność znalezienia choroby zanim wystąpią jej objawy kliniczne i wczesną terapię uwzględniającą odpowiednią farmakoterapię.

Szczególny nacisk położył na rolę medycyny genomowej w badaniu zachorowalności na nowotwory. Jako gorący orędownik dostępu Polaków do badań genetycznych zachęcał do wzięcia udziału  w badaniach przesiewowych umożliwiających wczesną diagnostykę nowotworów. 

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM