I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Analityki Medycznej

W dniach 17-18 marca br. odbył się I Studencki Kongres Medycyny Laboratoryjnej w Warszawie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś. Inicjatorem Kongresu była organizacja studencka Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny, której członkowie czynią starania, aby budować pozytywny wizerunek zawodu diagnosty i przyczyniać się do wzrostu prestiżu kierunku analityka medyczna." title="">
W dniach 17-18 marca br. odbył się I Studencki Kongres Medycyny Laboratoryjnej w Warszawie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś. Inicjatorem Kongresu była organizacja studencka Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny, której członkowie czynią starania, aby budować pozytywny wizerunek zawodu diagnosty i przyczyniać się do wzrostu prestiżu kierunku analityka medyczna.<--break->

Zaproszenie organizatorów przyjęli: Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński, Prodziekan ds. Medycyny Laboratoryjnej WF – prof. Grażyna Nowicka, dr hab. Dagna Bobilewicz z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WNOZ, dr Olga Ciepiela z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego oraz dr Sławomir Białek - opiekun naukowy Kreatywnego Diagnosty Laboratoryjnego.

Prof. Piotr Wroczyński gratulując inicjatywy organizatorom, wyraził nadzieję, że Kongres będzie znakomitą okazją, aby przedyskutować kierunki rozwoju medycyny laboratoryjnej oraz przyczyni się do integracji środowiska miedzy innymi poprzez wymianę doświadczeń.

Gościem wydarzenia był prof. Dariusz Sitkiewicz, który wygłosił wykład zatytułowany „Nobel 2016: Autofagia – system sprzątania komórkowego”. Pan profesor z okazji obchodzonego właśnie jubileuszu 50-lecia pracy naukowej, otrzymał kwiaty oraz uwiecznione na dyplomie podziękowania.

Pierwszego dnia Kongresu rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace zaprezentowane podczas sesji naukowej. Zwyciężyła Maryla Michalak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Drugie i trzecie miejsce zajęły prace przedstawione przez – Michała Kanię ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Annę Surówkę reprezentującą Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Drugi dzień wydarzenia upłynął pod znakiem debaty studenckiej na temat planowanych zmian w ustawie o zawodzie diagnosty laboratoryjnego oraz bieżących wyzwań i problemów, przed jakimi stają przedstawiciele tego zawodu. Podsumowano także działania Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Studentów Analityki Medycznej.

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM