Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Warszawskie Dni Promocji Zdrowia

W dniach 9-10 marca br. z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego odbyła druga edycja Warszawskich Dni Promocji Zdrowia. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji było „Self-medication, self-treatment, self-care” Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora - prof. Mirosława Wielgosia.

Konferencję otworzył i poprowadził opiekun naukowy Koła - dr Dominik Olejniczak. W programie spotkania znalazły się dwie debaty panelowe, w których uczestniczyli: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, reprezentanci uniwersytetów medycznych oraz innych organów państwowych.

Tematyka pierwszej debaty dotyczyła tzw. zdrowego starzenia się. Eksperci skupili się na zjawisku samoleczenia w kontekście osób starszych. Wiele uwagi poświęcono promocji zdrowia na poziomie lokalnym i polityce senioralnej. Druga debata traktowała o różnych aspektach samoleczenia od samoordynowania medykamentów, poprzez samodiagnostykę do samodzielnego leczenia się w przypadku chorych cierpiących na choroby przewlekłe.

Podczas konferencji odbyły się dwie sesje studenckie, podczas których prelegenci przedstawili łącznie 13 wystąpień dotyczących głównego tematu konferencji.

Spotkanie zakończyło rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę studencką zaprezentowaną w trakcie sesji.

Pierwsze miejsce zajęła praca zatytułowana „Analiza jakościowa sposobu żywienia personelu medycznego pracującego w trybie zmianowym w kontekście modelu diety śródziemnomorskiej" – autorstwa E. Kamińskiej-El-Hassan, M. Witkowskiej-Zimny, L. Wronki i M. Milewskiej.

Drugie miejsce przyznano pracy pod tytułem „Szacowanie ryzyka zakażeniem szpitalnym – aplikacja dla pacjenta” autorstwa  A. Jarynowskiego, D. Marchewki

Trzecie miejsce uzyskała praca zatytułowana "Styl życia studentów kierunku lekarskiego i stomatologii a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych" autorstwa D.Dyrcz, B. Przywary-Chowaniec.

Partnerami wydarzenia były: Studenckie Towarzystwo Naukowe, Samorząd Studentów WUM, Radio Kampus, oraz Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani. 

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_2467.jpg
IMG_2474.jpg
IMG_6575.jpg
IMG_6580.jpg
IMG_6587.jpg
IMG_6589.jpg
IMG_6674.jpg
IMG_6676.jpg
IMG_6699.jpg
IMG_6702.jpg
IMG_6716.jpg
IMG_6719.jpg
IMG_6756.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback