Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisał kolejne umowy w ramach licealnego programu patronackiego

27 stycznia br. nasza Uczelnia podpisała umowy z dwiema szkołami ponadgimnazjalnymi, z którymi zostanie nawiązana współpraca dydaktyczna. Programem patronackim zainicjowanym przez Władze Uczelni zostało objęte XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika oraz XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
27 stycznia br. nasza Uczelnia podpisała umowy z dwiema szkołami ponadgimnazjalnymi, z którymi zostanie nawiązana współpraca dydaktyczna. Programem patronackim zainicjowanym przez Władze Uczelni zostało objęte XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika oraz XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Ze strony naszej Uczelni umowy podpisał Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak, z ramienia Liceów – Dyrektorzy: Justyna Matejczyk i Piotr Golinowski. W uroczystości, która oficjalnie rozpoczyna współpracę pomiędzy Uczelnią a szkołami, uczestniczyli dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, Michał Cegiełkowski – koordynator Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju oraz pracownicy Biura Informacji i Promocji.

Dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, występując z upoważnienia Władz Rektorskich, przypomniała, że zgodnie z zawartą umową, patronat, którym zostanie objęta szkoła, umożliwi uczniom m.in. uczestniczenie w wybranych wykładach prowadzonych na WUM, dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych oraz udział w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet  i wykładach specjalnie dedykowanych licealistom.

Dyrektorzy Liceów wyrazili radość z faktu przyłączenia ich szkół do elitarnego grona placówek objętych patronatem. Podzieli się także nadziejami, jakie wiążą z przystąpieniem do programu. Uczniowie szkół, które dołączyły do programu patronackiego, będą gościć w naszej Uczelni już w marcu. Wtedy to odbędzie się spotkanie, podczas którego licealiści dowiedzą się najważniejszych informacji o Uczelni zwłaszcza, zaś jej ofercie edukacyjnej oraz warunkach i zasadach studiowania.

Program patronacki objął tym samym trzy licea warszawskie i potrwa pilotażowo przez najbliższe trzy lata.

 

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM