Spotkanie muzealne „Józef Celiński (1779-1832). Ojciec warszawskiej farmacji”

17 stycznia br. z inicjatywy Muzeum Historii Medycyny i Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się spotkanie poświęcone jednemu z założycieli naszej Alma Mater – prof. Józefowi Celińskiemu.
17 stycznia br. z inicjatywy Muzeum Historii Medycyny i Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się spotkanie poświęcone jednemu z założycieli naszej Alma Mater – prof. Józefowi Celińskiemu.

Wydarzenie stanowiło zwieńczenie obchodów 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego i odbyło się 200 lat po wygłoszeniu przez prof. Józefa Celińskiego wykładu zatytułowanego „Rozbiór wód mineralnych nałęczowskich”. Wspomniany wykład miał miejsce w Warszawie na posiedzeniu Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk.

Spotkanie otworzył Dyrektor Muzeum Historii Medycyny - prof. Edward Towpik, któremu towarzyszył Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński. Prof. Towpik dziękując za przybycie przywitał grono gości, wśród których znaleźli się m. in. Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Barbara Górnicka, prof. Mieczysław Szostek – Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji i prof. Marek Krawczyk – Rektor naszej Uczelni w latach 2008-2016.

Z okazji podwójnego jubileuszu, Minister Zdrowia - Konstanty Radziwiłł wystosował do uczestników spotkania list gratulacyjny. Jego treść odczytał Dziekan Wydziału Farmaceutycznego - prof. Piotr Wroczyński.

Rys biograficzny prof. Józefa Celińskiego przedstawił prof. Edmund Sieradzki z Zakładu Farmacji Stosowanej. W swojej prezentacji omówił najważniejsze zasługi prof. Józefa Celińskiego czyli przyczynienie się do powstania Wydziału Akademicko-Lekarskiego w Warszawie, położenie podwalin pod chemię i farmację uniwersytecką w stolicy, stworzenie pierwszego podręcznika do nauki farmacji, zainicjowanie badań naukowych polskich wód mineralnych i odegranie kluczowej roli w opracowaniu i wydania pierwszej farmakopei.

Prof. E. Sieradzki przypomniał także, że na mocy uchwały Wydziału Farmaceutycznego utworzono Nagrodę im prof. Józefa Celińskiego przyznawaną osobom o wybitnych zasługach dla Wydziału. Decyzją Kapituły - pierwszym laureatem został prof. Józef Sawicki Dziekan WF trzech kadencji 1993-1996, 1996-1999 i 2005-2008. Podziękował także byłemu Dziekanowi Wydziału - prof. Markowi Naruszewiczowi za uhonorowanie prof. J. Celińskiego popiersiem, które stoi na terenie Wydziału.

Uczestnicy spotkania mieli sposobność obejrzenia oryginalnej dwustuletniej broszury zawierającej treść historycznego wykładu dotyczącego wód mineralnych oraz medalu wybitego w 1839 ku czci założycieli Wydziału Akademicko-Lekarskiego. Oba eksponaty znajdują się w zbiorach Muzeum Historii Medycyny.

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM