Ruszył Program patronacki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13 stycznia nasza Uczelnia gościła uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie. To pierwsze spotkanie z licealistami w ramach nowego programu patronackiego zainicjowanego przez Władze Uczelni.
13 stycznia nasza Uczelnia gościła uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie. To pierwsze spotkanie z licealistami w ramach nowego programu patronackiego zainicjowanego przez Władze Uczelni.

Wizytę młodzieży poprzedziło podpisanie „Umowy patronackiej o współpracy dydaktycznej”, którą z ramienia naszego Uniwersytetu ratyfikował Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak, ze strony Liceum - dyrektor Barbara Kordas. W uroczystości podpisania umowy wzięła udział również dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, która będzie koordynować działania w ramach umowy patronackiej z tą i kolejnymi szkołami średnimi ze strony WUM.

Zgodnie z zawartą umową, patronat, którym zostanie objęta szkoła, potrwa trzy lata i umożliwi uczniom m.in. uczestniczenie w wybranych wykładach prowadzonych na WUM, dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych oraz udział w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet  i wykładach specjalnie dedykowanych licealistom.

Podczas spotkania zorganizowanego przez zespół Biura Informacji i Promocji, uczniowie zapoznali się z ideą programu, dowiedzieli się najważniejszych informacji o Uczelni zwłaszcza, zaś jej ofercie edukacyjnej oraz warunkach i zasadach studiowania.
O kształceniu na Wydziale Nauki o Zdrowiu opowiedziała licealistom dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego. Szczegółową wiedzą dotyczącą nauki na kierunku lekarskim i ratownictwie medycznym podzielili się natomiast nasi studenci: Ewa Skolimowska, Karolina Kosiacka, Roman Koński i Patryk Bartczak. Sekretarz uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – dr Henryk Rebandel wyjaśnił licealistom zasady rekrutacji i kryteria naboru.
Spotkanie poprowadził Michał Cegiełkowski – koordynator Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju.

Piątkowa wizyta uczniów Liceum im. Batorego rozpoczęła współpracę Uczelni z warszawskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, która ma zaowocować wzrostem poziomu edukacji w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na marzec.

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM