Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ruszył Program patronacki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13 stycznia nasza Uczelnia gościła uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie. To pierwsze spotkanie z licealistami w ramach nowego programu patronackiego zainicjowanego przez Władze Uczelni.

Wizytę młodzieży poprzedziło podpisanie „Umowy patronackiej o współpracy dydaktycznej”, którą z ramienia naszego Uniwersytetu ratyfikował Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak, ze strony Liceum - dyrektor Barbara Kordas. W uroczystości podpisania umowy wzięła udział również dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, która będzie koordynować działania w ramach umowy patronackiej z tą i kolejnymi szkołami średnimi ze strony WUM.

Zgodnie z zawartą umową, patronat, którym zostanie objęta szkoła, potrwa trzy lata i umożliwi uczniom m.in. uczestniczenie w wybranych wykładach prowadzonych na WUM, dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych oraz udział w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet  i wykładach specjalnie dedykowanych licealistom.

Podczas spotkania zorganizowanego przez zespół Biura Informacji i Promocji, uczniowie zapoznali się z ideą programu, dowiedzieli się najważniejszych informacji o Uczelni zwłaszcza, zaś jej ofercie edukacyjnej oraz warunkach i zasadach studiowania.
O kształceniu na Wydziale Nauki o Zdrowiu opowiedziała licealistom dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego. Szczegółową wiedzą dotyczącą nauki na kierunku lekarskim i ratownictwie medycznym podzielili się natomiast nasi studenci: Ewa Skolimowska, Karolina Kosiacka, Roman Koński i Patryk Bartczak. Sekretarz uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – dr Henryk Rebandel wyjaśnił licealistom zasady rekrutacji i kryteria naboru.
Spotkanie poprowadził Michał Cegiełkowski – koordynator Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju.

Piątkowa wizyta uczniów Liceum im. Batorego rozpoczęła współpracę Uczelni z warszawskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, która ma zaowocować wzrostem poziomu edukacji w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na marzec.

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

 

1.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
14.jpg
16.jpg
17.jpg
19.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
IMG_3251.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter