LXXXII Promocja Lekarzy I WL

14.12.2016
Niemal 360 absolwentów, którzy w roku akademickim 2015/2016 ukończyli studia na kierunku lekarskim I Wydziału Lekarskiego, odebrało dyplomy podczas LXXXII Promocji Lekarzy I WL, odbywającej się 13 grudnia w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Niemal 360 absolwentów, którzy w roku akademickim 2015/2016 ukończyli studia na kierunku lekarskim I Wydziału Lekarskiego, odebrało dyplomy podczas LXXXII Promocji Lekarzy I WL, odbywającej się 13 grudnia w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Uroczystość poprowadził Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, a wzięli w niej udział m.in. Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy prof. Barbara Górnicka, prof. Jadwiga Turło, prof. Krzysztof J. Filipiak, dr hab. Wojciech Braksator, dziekani pozostałych wydziałów Uczelni – prof. Marek Kuch (II WL), prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska (WLD), prof. Piotr Wroczyński (WF), prof. Piotr Małkowski (WNoZ), prodziekani I WL – prof. Lidia Rudnicka, prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Rafał Krenke, dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, dr hab. Przemysław Kunert, oraz członkowie Rady I Wydziału Lekarskiego. Dziekan prof. Paweł Włodarski przywitał również byłych Rektorów naszej Uczelni – prof. Tadeusza Tołłoczkę oraz prof. Marka Krawczyka.  

Gratulując młodym lekarzom zdobycia dyplomu ukończenia medycznych studiów wyższych, Dziekan prof. Paweł Włodarski podkreślił, że po 6-letnich zmaganiach zakończonych otrzymaniem dyplomu, rozpoczyna się w życiu absolwentów nowy etap, w trakcie którego ich działania będą podporządkowane dobru pacjenta oraz konieczności stałej aktualizacji własnej wiedzy. „Przed Wami nowe wyzwania. Praca w zawodzie wyjątkowym, która nie raz postawi Was przed trudnymi decyzjami. Będziecie je podejmować coraz pewniej, ale oby zawsze z poczuciem własnych ograniczeń. Wątpliwości nie są obce nawet najlepszym lekarzom. Ta praca stanie się dla Was źródłem zarówno trosk, nieprzespanych nocy, jak i radości, a także ogromnej satysfakcji z polepszenia życia pacjentów. Takiej satysfakcji nie daje żaden inny zawód. Dlatego też jestem pewien, że nigdy nie będziecie żałować lat spędzonych w naszej Alma Mater” – mówił prof. Paweł Włodarski.

Rozpoczynając swoje przemówienie, Rektor prof. Mirosław Wielgoś podkreślił wyjątkowy charakter tegorocznego dyplomatorium, w którym po raz pierwszy uczestniczy piastując urząd rektora. Przypomniał moment, kiedy przed sześciu laty, będąc Dziekanem I WL, podczas immatrykulacji tegorocznych absolwentów symbolicznym kluczem otwierał studentom wrota do I Wydziału Lekarskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rektor wyraził nadzieję, że dzisiejsza uroczystość i otrzymanie dyplomu nie będzie oznaczało zerwania więzi z Uczelnią. Podkreślił, że życie zawodowego lekarza wiąże się z niezwykłą odpowiedzialnością za swoje czyny oraz za stan zdrowia pacjenta. Jednak w opinii prof. Mirosława Wielgosia warto ponosić wyrzeczenia i odpowiedzialność związaną z wykonywaniem tego zawodu, „bo nagroda za tę pracę jest wielka – radość i wdzięczność ludzi za to, że pomogliście im sytuacjach, w których ci ludzie tego potrzebują”. Rektor zaapelował o rozważny wybór przyszłej specjalizacji, a także czerpanie inspiracji ze spotkań z Mentorami, Mistrzami, ludźmi życzliwymi, potrafiącymi  wskazać właściwy kierunek działań.

Do wygłoszenia ostatniego wykładu dla tegorocznych absolwentów naszego najstarszego Wydziału poproszony został prof. Jerzy Axer – Dyrektor Kolegium Artes Liberales Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.  Pan profesor w rozprawie pt. „Spotkanie medycyny z humanistyką” omówił znaczenie i korzyści włączania humanistyki i praktyk artystycznych do kształcenia lekarzy, posiłkując się przykładami z użyciem elementów „art and humanities” podczas kształcenia lekarzy w amerykańskich uczelniach medycznych.

Podczas dyplomatorium prof. Janusz Nauman, prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek oraz dr hab. Piotr Tyszko odebrali „Medal za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego”. Sylwetki naukowe wyróżnionych przedstawił Prodziekan prof. Krzysztof Czajkowski. Dziekan prof. Paweł Włodarski poinformował, że „Medal za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego” otrzymały także nieobecne na uroczystości prof. Anna Kamińska oraz dr Helena Deszczyńska. 

Przyrzeczenia lekarskie od absolwentów I Wydziału Lekarskiego odebrała Prodziekan dr hab. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską. Medal „Złoty Laur Absolwenta” otrzymały Klaudia Grabowska oraz Aleksandra Siłka.

Wręczono również nagrody Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Prezes STN Małgorzata Pawłowska oraz Prezes-elekt Małgorzata Czerwińska wręczyły „Złote Odznaki” następującym osobom: Karolina Wronka, Paweł Bartnik, Joanna Kacperczyk, Łukasz Milanowski, Katarzyna Hanus, Patryk Lipiński.

Nagrodami Dziekana I Wydziału Lekarskiego  za szczególny wkład i zaangażowanie w działalność Samorządu Studentów I WL uhonorowano Michała Niemczyka oraz Sonię Statuch.

Wręczono listy gratulacyjne członkom Rady Wydziału, którzy brali czynny udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych. Odebrali je: Aleksandra Wielgoś, Paweł Bartnik,  Maciej Liszka, Marcin Maciejewski, Jan Orlewski.

Za sumienną i bardzo owocną działalność na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny nagrody otrzymały Marta Borys i Paulina Pepłowska.

Mgr Bożena Glinkowska wręczyła Bartłomiejowi Włochaczowi puchar za wzorową postawę sportową studenta medycyny.

Gratulacje odebrała także Agata Kudas, która przez trzy kadencje pełniła funkcję Prezesa Chóru WUM.

Po otrzymaniu dyplomu przez tegorocznych absolwentów I Wydziału Lekarskiego, do zebranych zwrócił się dr Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej. W imieniu absolwentów głos zabrała Klaudia Grabowska.

LXXXII Promocję Lekarzy I WL zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry WUM, którą dyrygowała Beata Herman.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe WUM

Zdjęcia:Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM