Jubileusz 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego

9 grudnia odbyła się IX Jubileuszowa Konferencja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej będąca kulminacyjnym momentem obchodów 90-lecia powstania Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie.
9 grudnia odbyła się IX Jubileuszowa Konferencja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej będąca kulminacyjnym momentem obchodów 90-lecia powstania Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie.

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez uczelniany chór pod dyrekcją Daniela Synowca.

Gospodarzem wydarzenia  był Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński. W Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego zasiedli m.in.: Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju prof. Krzysztof J. Filipiak, Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji dr hab. Wojciech Braksator, Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, Dziekan II WL prof. Marek Kuch, Dziekan WLD prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan WNoZ prof. Piotr Małkowski, Dziekan CKP prof. Bolesław Samoliński, a także prof. Artur Mamcarz – Prodziekan II WL, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek – Prodziekan WNoZ, mgr Dorota Gawrońska-Wójcik – Zastępca Kanclerza WUM, mgr Jolanta Ilków – Kwestor WUM.

Przybyli przedstawiciele wydziałów farmaceutycznych polskich szkół wyższych, m.in.: prof. Krystyna Olczyk – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), prof. Halina Grajeta – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej we Wrocławiu (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), dr hab. Jacek Sapa – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ, dr hab. Wojciech Miltyk – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dr hab. Paweł Szymański – Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Anna Jelińska – Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Stefan Kruszewski – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Wśród uczestników jubileuszowego sympozjum znaleźli się także byli dziekani Wydziału Farmaceutycznego naszej Uczelni: prof. Halina Strzelecka, prof. Józef Sawicki, prof. Jan Pachecka, prof. Marek Naruszewicz. Szczególnym gościem była pani Małgorzata Biniecka – córka prof. Stanisława Binieckiego – Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 1956-1957 oraz 1965-1969.

Gościliśmy także przedstawicieli samorządów aptekarskich, lekarskich, instytutów i towarzystw naukowych oraz reprezentantów branży farmaceutycznej.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś podkreślił, że ze względu na wieloletnią historię oraz osiągnięcia naukowe, Wydział Farmaceutyczny WUM jest szczególną jednostką naszej Uczelni. Przypomniał, że Wydział utworzony został rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 29 stycznia 1926 roku. „Jego inauguracja odbyła się 6 czerwca tego samego roku w auli Uniwersytetu Warszawskiego; podczas tej uroczystości pierwszy Dziekan Wydziału – prof. Władysław Mazurkiewicz – otrzymał z rąk Rektora UW prof. Stefana Pieńkowskiego insygnia władzy dziekańskiej. Nowo powołana Jednostka była pierwszym w Polsce samodzielnym Wydziałem Farmaceutycznym z pełnymi prawami akademickimi. Absolwenci po czterech latach studiów mogli ubiegać się o stopień naukowy doktora i dalej awansować zawodowo. Wydział przejął więc w tym czasie odpowiedzialność za rozwój farmacji akademickiej w naszym kraju” – powiedział prof. Mirosław Wielgoś. Rektor zauważył także, że na przestrzeni lat wśród członków Kolegium Rektorskiego naszej Uczelni znalazło się wielu zasłużonych dla jednostki farmaceutów, w tym: prof. Bożenna Gutkowska, prof. Jan Pachecka, prof. Józef Sawicki oraz prof. Jadwiga Turło, pełniąca funkcję prorektora obecnej kadencji. Niepodważalnym dowodem na rangę Wydziału oraz jego wkład w rozwój Uczelni są – w ocenie prof. Mirosława Wielgosia – tysiące absolwentów, którzy budowali i budują wysoką pozycję naukową zarówno Wydziału, jak i całego Uniwersytetu. Potwierdzeniem sukcesu jednostki kierowanej przez prof. Piotra Wroczyńskiego jest wysoka pozycja w rankingach naukowych, w tym pozycja lidera wśród wydziałów farmaceutycznych w rankingu organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. Rektor poinformował także o decyzji Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczącej nadania imienia Profesora Stanisława Binieckiego jednej z ulic na terenie kampusu Banacha.

Historię, osiągnięcia naukowe i dydaktyczne ostatnich 15 lat oraz wyzwania stojące przed Wydziałem Farmaceutycznym przedstawił Dziekan prof. Piotr Wroczyński.

Podczas uroczystości po raz pierwszy wręczono Nagrodę im. prof. Józefa J. Celińskiego – ufundowaną przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM – przyznawaną osobom o wybitnych zasługach dla Wydziału. Kapituła nagrody zadecydowała o przyznaniu kryształowej statuetki prof. Józefa Jana Celińskiego prof. Józefowi Sawickiemu – Dziekanowi Wydziału Farmaceutycznego  trzech kadencji: 1993-1996, 1996-1999 i 2005-2008. Sylwetkę prof. Józefa Sawickiego przedstawił Dziekan, który wraz z Rektorem WUM wręczył nagrodę Laureatowi.

Kolejną częścią jubileuszowej konferencji było odsłonięcie popiersia prof. Stanisława Binieckiego, ufundowanego przez rodzinę Binieckich. Sylwetkę Profesora – wybitnego farmaceuty, chemika i lekarza, odkrywcy dwóch oryginalnych cząsteczek znajdujących się na liście 10 leków polskich wprowadzonych do lecznictwa w ostatnim stuleciu – przedstawiła dr hab. Joanna Kolmas – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WF. Aktu odsłonięcia popiersia dokonali: pani Małgorzata Biniecka – córka Profesora, Rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz Dziekan prof. Piotr Wroczyński. 

Część naukową konferencji otworzyła prezentacja wygłoszona przez dr. hab. Marcina Sobczaka – Prodziekana ds. Nauki WF dotycząca tegorocznych osiągnięć Wydziału Farmaceutycznego. Następnie rozpoczął się panel dyskusyjny, pt. „Przyszłość i rola zawodu farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego”, którego moderatorem była prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej WF. W tej części referaty wygłosili: prof. Marek Naruszewicz – Kierownik Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii oraz prof. Dariusz Sitkiewicz z Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej. Głos zabrał również prof. Jan Pawlaczyk – nestor farmaceutów polskich.

Zwieńczeniem spotkania był koncert kwartetu smyczkowego, złożonego m.in. z dwóch studentek oraz doktoranta Wydziału Farmaceutycznego WUM.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe WUM

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM