Naukowcy Wydziału Lekarsko-Dentystycznego o największym dorobku publikacyjnym wyróżnieni przez Władze Wydziału

07.12.2016
Podczas posiedzenia Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, które miało miejsce 7 grudnia br., wyróżniono pracowników Wydziału o największym dorobku publikacyjnym w ramach ogólnouczelnianego rankingu przygotowanego przez Bibliotekę Główną WUM.
Podczas posiedzenia Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, które miało miejsce 7 grudnia br., wyróżniono  pracowników  Wydziału o największym dorobku publikacyjnym w ramach ogólnouczelnianego rankingu przygotowanego przez Bibliotekę Główną WUM.

Jednym z punktów posiedzenia Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego było uhonorowanie 10 naukowców o największym dorobku publikacyjnym z ostatnich trzech lat (2013-2015) w zakresie sumarycznie liczonej punktacji MNiSW .
Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska wyróżniła następujące osoby (w kolejności pozycji w rankingu):

  1. prof. Piotra Pruszczyka – kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej
  2. prof. Cezarego Kowalewskiego -  kierownika Kliniki Dermatologii i Immunodermatologii
  3. prof. Elzbietę Mierzwińską-Nastalską – kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej
  4. dr hab. Małgorzatę Zadurską – kierownik Zakładu Ortodoncji
  5. prof. Dorotę Olczak-Kowalczyk – kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej
  6. dr. hab. Macieja Kostrubca – adiunkta Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej
  7. dr. hab. Michała Ciurzyńskiego – adiunkta Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej
  8. prof. Katarzynę Wozniak – adiunkta Kliniki Dermatologii i Immunodermatologii
  9. prof. Renatę Górską – kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
  10. prof. Andrzeja Wojtowicza – kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM