Światowy Dzień Osteoporozy na WUM

20 października w ramach obchodów Światowego Dnia Osteoporozy w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM odbyło się sympozjum naukowo-szkoleniowe adresowane do lekarzy i studentów. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - prof. Pawła Małdyka.
20 października w ramach obchodów Światowego Dnia Osteoporozy w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM odbyło się sympozjum  naukowo-szkoleniowe adresowane do lekarzy i studentów. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - prof. Pawła Małdyka.

Organizatorami konferencji był Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Uniwersytet Medyczny Trzeciego Wieku WUM, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i Stowarzyszenie Entuzjastów Zdrowej Kości - z Konieczności STENKO.

Spotkanie, które miało interdyscyplinarny charakter zgromadziło specjalistów reprezentujących różne profesje i instytucje. Problem osteoporozy został przedstawiony w różnych aspektach - od faktów i statystycznych danych dotyczących schorzenia poprzez rolę fizjoterapii i profilaktyki, skończywszy na prezentacji systemów informatycznych do oceny ryzyka złamania osteoporotycznego. Osobne miejsce poświęcono zależności pomiędzy osteoporozą a poziomem estrogenów, złamaniom kompresyjnym trzonów kręgów oraz problemom z pogranicza osteoporozy takim jak sarkopenia czy choroba Pageta. Wykłady zakończyła prezentacja wyników badań dotyczących psychospołecznych potrzeb pacjentów i wzmacnianiu interpersonalnych kompetencji lekarzy.

Historia organizacji Światowego Dnia Osteoporozy sięga połowy lat 90-tych. W 1996 brytyjskie National Osteoporosis Society przy wsparciu Komisji Europejskiej zorganizowały pierwszy Światowy Dzień Osteoporozy, właśnie 20 października. Od roku 1999 obchody Światowego Dnia Osteoporozy opatrzone są hasłem przewodnim, w tym roku brzmiało ono „Kochaj swoje kości: zadbaj o swoją przyszłość”.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM