Immatrykulacja w Wydziale Farmaceutycznym

6 października 2016 roku odbyła się immatrykulacja studentów kierunku farmacja oraz analityka medyczna, podczas której wręczono także indeksy studentom studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.
6 października 2016 roku odbyła się immatrykulacja studentów kierunku farmacja oraz analityka medyczna, podczas której wręczono także indeksy studentom studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Gospodarzem uroczystości był Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński. W Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego zasiedli: Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś, prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Andrzej Deptała – Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, dr hab. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, a także prof. Grażyna Nowicka – Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, dr hab. Joanna Kolmas – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WF, dr hab. Marcin Sobczak – Prodziekan ds. Nauki WF, prof. Dorota Maciejewska – Kierownik Studium Doktoranckiego WF.

W immatrykulacji uczestniczyli również reprezentanci pozostałych wydziałów naszej Alma Mater: prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Marek Kuch – Dziekan II Wydziału Lekarskiego, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego. Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Piotra Małkowskiego reprezentowała dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego.

Na uroczystości obecne były także Kanclerz WUM mgr Małgorzata Rejnik oraz Zastępca Kanclerza WUM mgr Dorota Gawrońska-Wójcik.

Dziekan prof. Piotr Wroczyński, witając studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego, przedstawił nowe władze rektorskie naszej Uczelni, władze dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego oraz Opiekunów I roku: dr Zdzisławę Stefanowicz – Przewodniczącą Rady Pedagogicznej I roku studiów na kierunku farmacja oraz dr. Marka Waska – Przewodniczącego Rady Pedagogicznej I roku na kierunku analityka medyczna.

Rozpoczynając swoje przemówienie, Rektor prof. Mirosław Wielgoś przypomniał o zbliżającym się jubileuszu 90-lecia powstania Wydziału Farmaceutycznego, który obchodzony będzie w grudniu tego roku. JM pogratulował studentom otrzymania indeksu i przywitał w społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zachęcał ich, aby od samego początku włączyli się w działalność naukową i samorządową, korzystając z bogatej oferty kół naukowych i organizacji studenckich działających w naszej Uczelni.

Życzenia mądrości, systematyczności i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy przekazała studentom dr hab. Joanna Kolmas – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także Opiekunowie I roku oraz wiceprzewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego Abduljabbar Bassmar.

Po akcie ślubowania, studenci I roku Wydziału Farmaceutycznego otrzymali indeksy z rąk Rektora prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana prof. Piotra Wroczyńskiego. Następnie ślubowanie złożyli studenci studiów doktoranckich, którym indeksy wręczyła prof. Dorota Maciejewska.

Wykład inauguracyjny, pt. „Historyczno-farmaceutyczny spacer po Warszawie”, wygłosiła dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Zakład Farmacji Stosowanej WUM, Instytut Historii Nauki PAN, Kierownik Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej).  

 

Cezary Ksel
Redakcja MDW

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM